Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība (programma, tēzes)
Vadītājs: doc. Ivars Druvietis
Norises laiks: 2020. gada 24. janvāris, plkst. 10:00-16:00
Norises vieta: LU Dabas māja, 545. auditorija

Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija (programma, tēzes)
Vadītāji: doc. Ainārs Auniņš, doc. Gunita Deksne
Norises laiks: 2020. gada 28. janvāris, plkst. 10:00-16:00
Norises vieta: LU Dabas māja, 109. auditorija

Augu bioloģija (programma)
Vadītājs: prof. Ģederts Ieviņš
Norises laiks: 2020. gada 30. janvāris, plkst. 10:00-14:00
Norises vieta: LU Dabas māja, 545. auditorija

Molekulārā bioloģija (programma)
Vadītājs: prof. Kaspars Tārs
Norises laiks: 2020. gada 31. janvāris, plkst. 10:00-14:00
Norises vieta: LU Dabas māja, 107. auditorija

Botānika un ekoloģija (programma)
Vadītājs: doc. Guntis Tabors
Norises laiks: 2020. gada 5. februāris, plkst. 09:00-12:00
Norises vieta: LU Dabas māja, 702. auditorija

Bioloģijas plenārsēde (programma)
Vadītājs: asoc.prof. Didzis Elferts
Norises laiks: 2020. gada 7. februāris, plkst. 10:30-12:00
Norises vieta: LU Dabas māja, 107. auditorija

Prioritārā pētniecība "Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība" (programma)
Vadītājs: prof. Guntis Brūmelis
Norises laiks: 2020. gada 14. februāris, plkst. 10:30-12:00
Norises vieta: LU Dabas māja, 107. auditorija

Mikrobioloģija un biotehnoloģija (programma)
Vadītāji: vad.pētnieks Jānis Liepiņš
Norises laiks: 2020. gada 21. februāris, plkst. 10:30-14:00
​​​​​​​Norises vieta: LU Dabas māja, 335./336. auditorija

Botānikas un ekoloģijas sekcija
Vadītājs: G.Tabors
Norises laiks:2019. gada 29. janvāris, plkst. 9:00
Norises vieta: 107. auditorija

Augu bioloģija
Vadītājs: Ģ.Ieviņš
Norises laiks: 2019. gada 30. janvāris, plkst. 10:00
Norises vieta: 545. auditorija

Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija
Vadītājs: A.Auniņš, G.Deksne
Norises laiks: 2019. gada 31. janvāris, plkst. 9:00
Norises vieta: 223. auditorija

Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība
Vadītājs: I.Druvietis, A.Skuja, M.Balode, M.Plikšs
Norises laiks: 2019. gada 1. februāris, plkst. 10:00
Norises vieta: 107. auditorija

Zemes apsaimniekošana atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības principiem - ilgstspējīgs ieguldījums Latvijas nākotnē
Vadītājs: V. Nikolajeva
Norises laiks: 2019. gada 7. februāris, plkst. 10:00
Norises vieta: Magnum auditorija (106.)

Augu selekcija un introdukcija
Vadītājs: U.Kondratovičs
Norises laiks: 2019. gada 7. februāris, plkst. 15:00
Norises vieta: LU Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga

Bioloģija (plenārsēde)
Vadītājs: D.Elferts
Norises laiks: 2019. gada 8. februāris, plkst. 10:30
Norises vieta: 335./336. auditorija

Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība (prioritārās pētījumu tēmas)
Vadītājs: D.Elferts
Norises laiks: 2019. gada 15. februāris, plkst. 10:15
Norises vieta: 335./336. auditorija

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcija
Vadītājs: J.Liepiņš
Norises laiks: 2019. gada 22. februāris, plkst. 10:00
Norises vieta: 335./336. auditorija

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
Vadītājs: L. Ozoliņa-Molla
Norises laiks: 2019. gada 22. februāris, plkst. 10:30
Norises vieta: 546. auditorija