LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDA STIPENDIĀTI

Ar Latvijas Universitātes (LU) fonda atbalstu izcili un centīgi studenti, kā arī studējošie ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu saņēmuši LU mecenātu stipendijas. Stipendijām var pieteikties visu līmeņu studējošie.

Informācija par pieteikšanos stipendijām pieejama LU fonda tīmekļa vietnē.

Kristapa Morberga stipendija

 1. Elizabete Laiviņa

M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendija

 1. Katrīna Smeltere

Alfreda Raistera piemiņas stipendija

 1. Anna Kiršteina
 2. Eva Emīlija Česle
 3. Artūrs Bušs
 4. Helvijs Niedra
 5. Ilze Izabella Dindune

Mundheim ģimenes stipendija

 1. Laura Ansone

Laimiņu ģimenes stipendija mikrobioloģijas zinātnē

 1. Darja Černova

Stipendija Ceļamaize

 1. Tatjana Kiseļova

Jāņa Kļaviņa piemiņas stipendija

 1. Anastasija Rudņickiha

Izcilības stipendija bioinformātikā

 1. Ņikita Zrelovs
 2. Marija Samoviča
 3. Raimonds Reščenko
 4. Rihards Saksis

Kristapa Morberga stipendija

 1. Helvijs Niedra

M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendija

 1. Ernests Tomass Auziņš

Alfreda Raistera piemiņas stipendija

 1. Elviss Bērtulis
 2. Anna Kiršteina
 3. Marija Samoviča
 4. Māris Seņkovs
 5. Kristīne Soboļevska
 6. Monta Ustinova
 7. Nineļa Miriama Vainšelbauma

Mundheim ģimenes stipendija

 1. Eva Emīlija Česle

Laimiņu ģimenes stipendija mikrobioloģijas zinātnē

 1. Ņikita Zrelovs

SIA "Mikrotīkls" stipendija doktorantiem dabaszinātņu, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā

 1. Kārlis Pleiko

Jelgavas novada pašvaldības stipendija

 1. Artis Galvanovskis
 

Kristapa Morberga stipendija

 1. Eva Emīlija Česle

Stipendija "Ceļamaize"

 1. Jana Kassaliete

Alfreda Raistera piemiņas stipendija

 1. Kristīne Soboļevska
 2. Jēkabs Fridmanis
 3. Dita Pelnēna
 4. Jānis Leitāns
 5. Andris Dekants
 6. Mihails Šišovs
 7. Anna Kiršteina

Laimiņu ģimenes stipendija bioloģijas zinātnē

 1. Ilze Izabella Dindune

SIA "Mikrotīkls" stipendija doktorantiem dabaszinātņu, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā

 1. Elīna Černooka 

Kristapa Morberga stipendija

 1. Marija Samoviča

Mundheim ģimenes stipendija

 1. Anna Kiršteina
 2. Ilze Elbere
 3. Jānis Leitāns
 4. Marta Priedīte

Laimiņu ģimenes stipendija bioloģijas zinātnē

 1. Zane Ozoliņa

Kurta Hāgena stipendija

 1. Elīna Dridrihsone

Laimiņu ģimenes stipendija bioloģijas zinātnē

 1. Agija Lāce

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija

 1. Elīza Skutāne
 2. Dārta Marija Zaķe

Salaspils novada pašvaldības stipendija

 1. Katrīna Daila Neiburga

Saldus novda pašvaldības stipendija

 1. Alīna Rimkus

Stipendija "Ceļamaize". Arčers

 1. Marija Samoviča

Ainas Galējas-Dravnieces piemiņas stipendija

 1. Līga Apsēna
 2. Zane Ozoliņa
 3. Mihails Šišovs

Laimiņu ģimenes stipendija bioloģijas zinātnē

 1. Agija Lāce

Kristapa Morberga stipendija

 1. Ilze Elbere

Mundheim ģimenes stipendija

 1. Elīna Černooka

Salaspils novada pašvaldības stipendija

 1. Katrīna Daila Neiburga

Kristapa Morberga stipendija

 1. Anete Romanauska

Mundheim ģimenes stipendija

 1. Juris Ķibilds

Kristapa Morberga stipendija

 1. Zane Rutkovska
 2. Līga Saulīte

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija

 1. Evelīna Ostrovska

Kristapa Morberga stipendija

 1. Andris Avotiņš
 2. Daiga Krieviņa

Kristapa Morberga stipendija

 1. Mārtiņš Briedis
 2. Inga Freiberga

Stipendija "Ceļamaize"

 1. Artūrs Māss
 2. Krista Ozoliņa

Armīna Rūša piemiņas stipendija

 1. Inese Pelnēna
 2. Dina Sarceviča

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija

 1. Rūdolfs Petrovs
 2. Elva Trauberga

Kristapa Morberga stipendija

 1. Aija Auziņa
 2. Ilze Klepere
 3. Agnese Kokina

"SEB bankas" stipendija

 1. Gints Kalniņš