Bioloģijas fakultāte piedāvā studijas doktorantūras studiju programmā, kas nodrošina zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu bioloģijas zinātnes apakšnozarēs.