Plašas zināšanas un mūsdienīgas studiju iespējas

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentiem ir iespēja studēt mūsdienīgās auditorijās un laboratorijās, kurās studenti var izstrādāt savus zinātniskos darbus.  Dažādu praktisko darbu īpatsvars studijās sasniedz apmēram trešdaļu. Studentiem ir iespēja apgūt kādu no 18  bioloģijas apkašnozarēm, sākot no molekulām un beidzot ar ekosistēmām, kā arī iegūt zināšanas par cilvēka anatomiju un fizioloģiju. 

Sadarbība Latvijā

LU BF ir sadarbība ar citām augstskolām un zinātniskajiem institūtiem, realizējot kopīgus zinātniskos projektus un zinātniskajiem institūtiem, kā piemēram, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, LU Bioloģijas institūts, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts, nodrošinot studentiem iespēju izstrādāt savus noslēguma darbus.  Fakultāte sadarbojas arī ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, sniedzot konsultācijas un pieaicinot profesionāļus atsevišķu lekciju vadīšanā. 

Darba iespējas gan Latvijā, gan ārzemēs

Fakultātes absolventi var kļūt par augu fiziologu, botāniķi, ekologu, cilvēka un dzīvnieku fiziologu, hidrobiologu, mikrobiologu, biotehnologu, molekulārbiologu, zoologu. Ir iespējas strādāt universitātēs, pētnieciskajos institūtos, dažādās dabas aizsardzības institūcijās,  uzņēmumu laboratorijās, kas saistīti ar biotehnoloģijām, mikrobioloģiju un molekulāro bioloģiju, vides jomas uzņēmumos, selekcijas un izmēģinājumu stacijās, medicīnas- veterinārmedicīnas iestādēs, muzejos un nevalstiskajās organizācijās.

Jaunas studiju programmas

2019. gadā fakultātes studiju programmu sarakstam pievienojās starpdisciplinārā veselības aprūpes maģistra studiju programma “Sporta zinātne”.

Sporta zinātne ir strauji augoša starpdisciplināra nozare, kas pēta gan  regulāru fizisko aktivitāšu labvēlīgo ietekmi uz cilvēka fizisko un mentālo veselību, gan iespējas, kā atlētiem uzlabot darbspējas un samazināt traumu risku.

2020. gada rudenī sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti plāno uzņemt studenti jaunajā bakalaura studiju programmā “Biotehnoloģija un bioinženierija”.

Šajā studiju programmā iecerēts sagatavot augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus, kuri spēj konkurēt gan vietējā, gan starptautiskā zinātniskā darba tirgū dažādās biotehnoloģijas un bioinženierijas nozarēs. Studiju programma ir iespēja gan topošajiem pētniekiem, gan uzņēmējiem apgūt dabaszinātnes un inženieriju, radot jaunas idejas nākotnes sabiedrībai. 

Pētījumi, kas svarīgi veselībai, labsajūtai un skaistumam

LU sadarbībā ar industriju tiek pētīti dažādu bioloģiski aktīvo savienojumu funkcionalitāte jeb kā tie ietekmē mūsu organisma dažādas šūnas un audus. Šo pētījumu veikšanā piedalās LU BF praktisko lietu pētnieki un uzņēmēji Mārtiņš Borodušķis un Anna Ramata-Stunda.

Šādā veidā tiek palīdzēts uzņēmumiem radīt kvalitatīvus produktus, kuru iedarbība ir balstīta zinātniskos pētījumos. Viens no mūsu klientiem bez publiski daudz pieminētās „Madara Cosmetics” ir, piemēram, „Silvanols”, kam esam palīdzējuši radīt jaunas medicīniskās ierīces, tostarp „Aller-Gonasal spray” (paredzēts alerģisko iesnu laikus novēršanai un simptomu mazināšanai).

Bez pētījumiem sadarbībā ar industriju šobrīd tiek izpildīts Latvijas Zinātnes padomes projekts, kas saistīts ar tādu smalku lietu kā krūmmellenes genoma rediģēšanu (nedaudz pamainot esošo ģenētisko informāciju un pārslēdzot auga bioķīmiskos ceļus, lai ražotu vairāk mums vērtīgās vielas), lai vērtības ziņā to padarītu tuvāku meža mellenei. Vēl norit pētījumi saistībā ar brūču dzīšanu un kaulaudu reģenerāciju, kuru mērķis ir pētīt mehānismus un radīt biomateriālus, kas šo audu atjaunošanos veicinātu.

Topošo speciālistu sagatavošana nākotnei

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte piedāvā skolēniem iespēju paplašināt savas zināšanas par dabu un dzīvajām radībām, apgūt ko vairāk ārpus mācību stundām, piedaloties Jauno biologu skolas nodarbībās.  Jauno biologu skolas mērķis ir paplašināt skolēnu zināšanas bioloģijā, radīt interesi par bioloģijas zinātni, uzlabot skolēnu panākumus olimpiādēs un veidot priekšzināšanas studijām Bioloģijas fakultātē.  Par aktīvu un sekmīgu dalību Jauno biologu skolā, vidusskolas absolvents iegūst LU BF izsniegtus sertifikātus.  Iesniedzot sertifikātus studēšanai LU Bioloģijas fakultātes dabaszinātņu bakalaura studijā “Bioloģija” sertifikāta iesniedzēji saņem papildus 20 punktus.

Prakses bāze Kolkā

Kopš 1991. gada LU Bioloģijas fakultātes īpašumā ir prakšu bāze, bijusī Kolkas „Vecā skola”. Vasaras prakses šeit notiek katru gadu no jūnija beigām līdz jūlijam. Tās piedāvātas iespējas bieži izmanto fakultātes bakalaura, maģistra un doktora studenti, kā arī fakultātes mācību spēki, lai veiktu savus zinātniskos pētījumus. Kolka ir izcila vieta, lai novērotu pavasara un rudens putnu migrācijas. Tepat blakus ir Irbes šaurums, kurš ir gan viena no lielākajām putnu ziemošanas vietām Baltijas jūrā, gan saistošs ar lielo zivju daudzveidību. Līdz ar Kolkas robežu sākas Slīteres Nacionālais parks, kas ir viena no lielākajām un daudzveidīgākajām aizsargājamām teritorijām Latvijā. Vairākkārt šeit ir notikuši fakultātes rīkoti semināri. Prakšu bāzes telpas dažkārt izmanto arī citu fakultāšu studenti un mācību spēki.

Aktivitāte studentu pašpārvaldē

Iesaiste studentu pašpārvaldē norisinās brīvprātīgi. Tajā iesaistās aktīvākie cilvēki, kuriem rūp fakultāte un tās izaugsme. Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes biedri aktīvi piedalās dažādos pasākumos, kā arī paši organizē pasākumus studentiem un mācībspēkiem. Kļūstot par studentu pašpārvaldes biedru ir iespēja turpināt savu aktivitāti Latvijas Universitātes studentu padomē, kas atbild par visu lielo Universitātes saimi.