Aktuālie projekti

  1. “Krūmmellenes (Vaccinium corymbosum L.) genomiski rediģētu audu kultūru izveide un raksturošana augstas vērtības sekundāro metabolītu iegūšanai”, LU iesniedzējs (vadītājs N.Rostoks)

  2. “Biotopu fragmentācijas ietekme uz putnu fizioloģiskajiem parametriem, novecošanos, mikrobiomu un skaita samazināšanos boreālajos mežos”, LU sadarbības partneris (vadītājs G.Brūmelis)

 

Realizētie projekti

2018. gads

Fototoksicitātes un pret-UV starojumu aizsargājošo īpašību novērtēšanas aprīkojuma iegāde un testēšanas metodoloģijas izstrāde un ieviešana.

Mērķis: Ieviest fototoksicitātes novērtēšanas metodes jaunu kosmētikas produktu, medicīnas ierīču un zāļu vielu izstrādes procesos, metožu apguvi integrējot arī bioloģijas bakalaura un maģistra līmeņa studijās. Projektu īsteno LU Bioloģijas fakultātes pētnieki.

Realizēšana: 2018. gada 1. aprīlis – 2018. gada 31. decembris.

Projekta atbalstītājs: SIA "Mikrotīkls", ziedojums 14 500 eiro apmērā.

2016. gads

“Jauno Biologu skola” 2016./2017. akadēmiskajā gadā.

Projekta atbalstītājs: SIA „MIDWAY”.

LU studentu zinātniskais pētījums Trang provincē Taizemē.

Projekta atbalstītājii: SIA “Mikrotīkls”, SIA “Elle”.

2013. gads

LU Bioloģijas fakultātes vasaras skola Taizemē.

Kopš sadarbības sākuma jau seši LU studenti ir piedalījušies  projektā, izstrādājot pētnieciskus darbus četru LU pasniedzēju vadībā Trang provincē, Taizemes dienvidos. Savukārt pieci Rajamangala University studenti un divi pasniedzēji ir piedalījušies divos pētnieciskos projektos Latvijā.

2009. gadā Rajamangala University prezidents ieradās Latvijā oficiālā vizītē un tika parakstīts sadarbības līgums ar LU. No Latvijas puses to parakstīja LU rektors Mārcis Auziņš.

2013. gada aprīlī trīs studenti (Emīls Rusovs, Rūta Rozenfelde, Rūta Pedece) un pasniedzējs/projekta koordinators Matīss Žagars Taizemē praksē apguva tropu jūras ekosistēmu funkcionēšanas pamatus.

Projekta atbalstītājs: AS "RIX Technologies", ziedojums 2 150 eiro apmērā.