NĀC STUDĒT
LU MEDICĪNAS UN DZĪVĪBAS ZINĀTŅU FAKULTĀTĒ!


 

Ieraugi sevī potenciālu, studē visu dzīvo!


Daudzveidīgs studiju piedāvājums

Studijas piedāvās iespēju iepazīties ar plašu bioloģijas zinātņu spektru, sākot no molekulārās bioloģijas, līdz pat ekoloģijai. Padziļinātas zināšanas par dzīvības procesiem, organismu struktūru un funkcionēšanu pavērs iespējas darboties dažādās specializācijās, kā piemēram, mikrobioloģijā, biotehnoloģijā vai augu zinātnē.

Praktisās nodarbības modernās laboratorijās

Studenti iegūst ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskās prasmes, kas ir nepieciešamas bioloģisko eksperimentu veikšanai un datu analīzei. Jūs strādāsiet modernās laboratorijās ar jaunāko un labāko aprīkojumu, iegūsiet pieredzi zinātniskās pētniecības projektos un attīstīsiet prasmes, kas būs nepieciešamas jūsu turpmākajā profesionālajā karjerā.

Starptautiskā sadarbība

Fakultātei ir cieši saistīta ar citām starptautiski atzītām universitātēm un pētniecības iestādēm. Jums būs iespēja piedalīties starptautiskos projektos un apmaiņas programmās, kā arī strādāt kopā ar profesionāliem un atzītiem zinātniekiem no dažādām valstīm. Tas ne tikai paplašinās jūsu redzesloku, bet arī sniegs iespējas veidot profesionālas saites visā pasaulē.

Attīstītas prasmes

Studējot bioloģiju un citas piedāvātās studiju programmas tiks attīstītas prasmes, kas ir pieprasītas darba tirgū. Tās ietver analītiskās un problēmu risināšanas prasmes, zināšanas par datu apstrādi un interpretāciju, komunikācijas prasmes un spēju strādāt komandā. Šīs prasmes būs noderīgas jebkurā jomā, kurā jūs izvēlēsieties tālāk strādāt.

   

Elektroniskā pieteikšanās studijām BAKALAURA studiju programmās


Pieteikšanās un elektroniskā pieteikuma apstiprināšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās

Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19

  • 16.07. - 22.07.

Reģistrēšanās - līgumu slēgšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās

Bakalaura studiju programmām Bioloģija un Biotehnoloģija un bioinženierija

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 501. telpa

  • 29.07. 9:30 - 17.00 
  • 30.07. 9:30 - 16.00

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 2. kārtā

  • 31.07. 9.30–16.00
  • 01.08. 9.30–16.00
  • 02.08. 9.30–12.00

Reģistrēties studijām pretendents var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.


Līdzi jāņem dokumenti

  • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;

Reģistrēšanās - līgumu slēgšana elektroniski studijām BAKALAURA studiju programmās 

Ja tev ir mobilais elektroniskais paraksts (eParaksts mobile), tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Tādā gadījumā būs nepieciešams augšupielādēt augstāk minētos dokumentus LU Informatīvajā sistēmā.

Nenoslēdzot studiju līgumu noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.


Vairāk informācijas par uzņemšanu pamatstudijās

Pieteikšanās elektroniski studijām MAĢISTRA studiju programmās

01.07. - 12.07. Latvijas Universitātes absolventiem (pēc 2003. gada) www.luis.lv

01.07. - 12.07. Citu augstskolu absolventiem, aizpildot e-veidlapu www.lu.lv

 


Pieteikšanās klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās
Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 501. telpa

01.07- 12.07. Darba dienās no 10.00 - 15.00


Iestājpārbaudījumi

Maģistra studiju programma Bioloģija

16.07. plkst.10.00, Jelgavas ielā 1, 545. telpā

Maģistra studiju programma Sporta zinātne

16.07. plkst.12.00, Jelgavas ielā 1,545. telpā

Maģistra studiju programma Uzturzinātne

15.07.plkst.9.00, Anniņmuižas bulv. 26A, 222. telpā

 


Rezultātu paziņošana studijām MAĢISTRA studiju programmās

19.07.  no plkst.10.00 Bioloģijas studiju programmā www.luis.lv un 501. telpā

19.07.  no plkst. 10.00 Sporta zinātne studiju programmā www.luis.lv un 501. telpā

18.07.  no plkst. 10.00 Uzturzinātne studiju programmā www.luis.lv un 501. telpā


Reģistrācija un līgumu slēgšana klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās

Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 501.telpa

Studiju programma Bioloģija

19.07. - 21.07.

T., C. 9.30 - 15.00 Pk. 9.30 - 12.00


Studiju programma Sporta zinātne

19.07.-21.07.

T., C. 9.30 - 15.00 Pk. 9.30 - 12.00

 

Studiju programma Uzturzinātne

18.07. - 21.07.

O. 10.00 – 16.00 T., C. 9.30 - 15.00 Pk. 9.30 - 12.00


Reģistrācija un līgumu slēgšana studijām MAĢISTRA studiju programmās elektroniski

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu maģistrantūrā

Pieteikšanās klātienē studijām BF doktorantūrā:

21 08. - 31.08. 9.00 - 12.30  / 13.00 - 16.00 LU galvenajā ēkā, Raiņa. bulvārī 19, 144. kabinetā

Pieteikšanās elektroniski studijām BF doktorantūrā:

Gadījumos, kad persona nevar personīgi ierasties norādītajos datumos, tā iesniedzamos dokumentus sūta elektroniski, aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu.

E-pasts konsultācijām: ilze.danusevica@lu.lv.

Iesniedzot pieteikumu, līdzi jāņem dokumenti.

Iesniedzot pieteikumu, jāmaksā pieteikšanās maksa.

Iestājpārrunas notiek fakultātēs. Ierodoties uz iestājpārrunām, līdzi jāņem pase vai personas apliecība (identifikācijas karte).

Vairāk par pieteikšanos: 67033966 vai ilze.danusevica@lu.lv.


Vairāk informācijas par uzņemšanu doktorantūrā