Bioloģijas fakultātei ir sadarbība citām augstskolām, zinātniskajiem institūtiem gan realizējot kopējus zinātniskos projektus, gan arī zinātniskajām institūtiem nodrošinot studentiem iespēju izstrādāt savus noslēguma darbus. Fakultāte sadarbojas arī ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, sniedzot konsultācijas, piedalot dažādu padomju darbā, kā arī pieaicinot profesionāļus atsevišķu lekciju vadīšanā. Sadarbība ar uzņēmējiem norit veicot līgumpētījumus, izstrādājot jaunus produktus.

Galvenie sadarbības partneri ir:

 • Agroresursu un ekonomikas institūts
 • Bioloģijas institūts
 • Dabas aizsardzības pārvalde
 • Dārzkopības institūts
 • Daugavpils Universitāte
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
 • Latvijas dabas fonds
 • Latvijas Hidroekoloģijas institūts
 • Latvijas Lauksaimniecības Universitātē
 • LVMI "Silava"
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"
 • SIA "BioSan"
 • VAS "Latvijas Valsts meži"
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija