Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004

Tālrunis: +371 67033920

E-pasts: daba@lu.lv