Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātē (BF) turpinās pieteikšanās bakalaura un maģistra studijām.  Studijām iespējams pieteikties, azipildot elektronisko pieteikšanaās anketu vai iesniedzot pieteikumus klātienē no 15. augusta līdz 26. augustam. 

Pieejamās vietas koledžas un bakalaura studiju programmās:

  • Biotehnoloģija un bioinženierija / maksas vietas

Pieteikšanās no 15. augusta līdz 26. augustam elektroniski un klātienē LU Akadēmiskā centra Dabas mājā 202.telpā (no 22.augusta līdz 26.augustam 224.telpā) darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00. Vienlaicīgi ar pieteikšanos notiek reģistrācija studijām.

  • Bioloģija / maksas vietas

Pieteikšanās no 15. augusta līdz 26. augustam elektroniski un klātienē LU Akadēmiskā centra Dabas mājā 202.telpā (no 22.augusta līdz 26.augustam 224.telpā) darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00.


Pieejamās vietas maģistra studiju programmās:

  • Bioloģija / budžeta un maksas vietas

Pieteikšanās no 15. augusta līdz 26. augustam elektroniski un klātienē LU Akadēmiskā centra Dabas mājā 202.telpā darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00. Iestājpārbaudījums 29. augustā plkst. 10.00, LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, 545.auditorijā. Reģistrācija studijām no 30.augusta līdz 1. septembrim pēc rezultātu paziņošanas no plkst. 10.00 līdz 15.00 LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, 202.telpā.

  • Uzturzinātne / budžeta vietas

Pieteikšanās no 15. augusta līdz 26. augustam elektroniski un klātienē LU Akadēmiskā centra Dabas mājā 202.telpā darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00. Iestājpārbaudījums 29. augustā plkst. 12.00, LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, 545.auditorijā. Reģistrācija studijām no 30.augusta līdz 1. septembrim pēc rezultātu paziņošanas no plkst. 10.00 līdz 15.00 LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, 202.telpā.

  • Sporta zinātne / maksas vietas

Pieteikšanās no 15. augusta līdz 26. augustam elektroniski un klātienē LU Akadēmiskā centra Dabas mājā 202.telpā  darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00. Iestājpārbaudījums 29. augustā plkst. 14.00, LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, 545.auditorijā. Reģistrācija studijām no 30.augusta līdz 1. septembrim pēc rezultātu paziņošanas no plkst. 10.00 līdz 15.00 LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, 202. telpā.  


Kādus dokumentus jāiesniedz?

  • jānorāda studiju programma;
  • personu apliecinoša dokumenta kopija (klātienē jāuzrāda oriģināls);
  • iepriekšējo izglītību apliecinošadokumenta un tā pielikuma kopija (klātienē jāuzrāda oriģināls);
  • oficiāli apstiprināta izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojuma latviešu vai angļu valodā kopijas (ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās; klātienē jāuzrāda oriģināls);
  • Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā kopija  (ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs; klātienē jāuzrāda oriģināls)

Dalīties