Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultāte organizē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "EditGrass4Food" noslēguma konferenci, 5. aprīlī, kas norisināsies LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā. Konferencē tiks prezentēta trīs gadu ilgā sadarbība un pētījumu rezultātu sasniegumi, kas veltīti daudzgadīgās airenes abiotiskā stresa izturībai un tās uzlabošanai.

Reģistrēšanās pasākumam

Mūsdienās arvien neprognozējamāki klimatiskie apstākļi rada grūtības daudzgadīgo zālāju kultūrām, piemēram, daudzgadīgajai airenei, kas ir būtiska ganībās un zālājos.

Klimata pārmaiņas ir viens no faktoriem, kas var negatīvi ietekmēt lauksaimniecību un pārtikas drošību. Eiropas zaļais kurss un Farm to Fork (F2F) stratēģija paredz, ka biotehnoloģija spēlēs nozīmīgu lomu pārtikas drošības nodrošināšanā un palīdzēs nodrošināt ES ekonomikas ilgtspējīgu attīstību. Zālāji spēlē būtisku lomu gan cilvēku populācijas rekreācijā, gan lauksaimniecības dzīvnieku barībā. Daudzgadīgā airene ir ganībās un zālājos nozīmīgs augs, taču tai bieži pietrūkst izturības pret ziemeļeiropā un baltijā sastopamajiem klimatiskajiem apstākļiem, kas klimata izmaiņu ietekmē kļūst aizvien neparedzamāki.

Arī pēdējā 2023.-2024. g. ziemas sezona parādīja, ka ierastā sniega sega var pilnībā pazust, augsne var atkust, bet tam var sekot kailsals. Šādi apstākļi būtiski ietekmē daudzgadīgos zālājus un samazina to produktivitāti. “EditGrass4Food” projektā apvienoti vadošie Baltijas valstu un Norvēģijas zinātnieki, lai rastu kompleksu risinājumu abiotiskā stresa problēmai klimata izmaiņu rezultātā, kā modeli izmantojot nozīmīgu zālāju kultūru – daudzgadīgo aireni.

Projekta rezultātiem būs ietekme uz ganību zālāju produktivitāti Baltijas valstīs un Norvēģijā, kā arī plašāka ietekme uz dažādu lauksaimniecības augu kultūru noturību klimata pārmaiņu apstākļos. Projekta  galvenais mērķis bija raksturot daudzgadīgās airenes (Lolium perenne) dažādu genotipu abiotiskā stresa izturību, novērtēt to ģenētisko pamatu pētot gēnu ekspresijas izmaiņas, kā arī veikt izmaiņas abiotiskā stresa izturībā, rediģējot noteiktus gēnus ar CRISPR/Cas9 sistēmu.

Projektā iesaistīti partneri no Baltijas valstīm un Norvēģijas, kas līdz šim nebija plaši sadarbojušies. Intensīva komunikācija partneru starpā ļāva salāgot vēlmes ar iespējām un nospraust īstenojamus projekta mērķus. COVID-19 pandēmija ierobežoja projekta partneru iespēju tikties klātienē, savukārt krievijas iebrukums Ukrainā radīja papildus stresu un projekta izmaksu pieaugumu. Vienlaicīgi šie izaicinājumi radīja papildus iespējas komunikāciju jomā. Jāatzīmē, ka Baltijas pētniecības programma rada iespēju finansiāli atbalstīt Ukrainas zinātniekus, kas ļāva projektā iesaistīt speciālistu ar ievērojamu pieredzi augu ģenētiskajā transformācijā.

Projekta noslēguma konference sniegs iespēju dalībniekiem diskutēt par iegūtajiem rezultātiem un turpmākajām darbībām, lai nodrošinātu projekta ilgtspējīgu ietekmi un informētu par projekta sasniegumiem un turpmākajiem mērķiem plašākai sabiedrībai.

Pasākuma programma:

09:00 Dr. Līga Ozoliņa-Molla (dekāne, LU bioloģijas fakultāte) atklāšana

09:15 Dr. Odd Arne Rognli “Izdzīvojušais sausums, sals un ledus – kā selekcionēt noturīgas daudzgadīgas zāles šķirnes?”

09:50 Dr. Nils Rostoks “Abiotiskā stresa tolerances uzlabošana daudzgadīgajā zālē, izmantojot genoma rediģēšanu - EditGrass4Food projekts”

10:10 Dr. Cecilia Sarmiento “Jauno genomu tehnikas regulēšana ES”

10:30 Kafijas pauze

11:00 Dr. Kristīne Jaškūnė "Abiotiskā stresa reakcija airzālēs: vecās problēmas un jaunas iespējas”

11:20 Dr. Mallikarjuna Rao Kovi “Transkripta profilēšana atklāj ieskatu daudzgadīgo airenes aukstajā reakcijā”

11:40 MSC Ferenz Sustek Sánchez “Daudzgadīgo airenes ģenētiskā transformācija, izmantojot morfogēno regulatoru ārpusdzemdes ekspresiju”

12:00 Dr. Anete Borodušķe “Daudzgadīgo airenes ģenētiskā transformācija, izmantojot morfogēno regulatoru ektopisko ekspresiju”

12:20 Noslēguma vārdi

12:30 Pusdienas un kafija

13:30 Noslēgums