Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena (JTID) notiek katru gadu septembrī, sniedzot iespēju LU studentiem, pētniekiem un absolventiem demonstrēt un izvērtēt gada laikā paveikto. Dienas garumā notiek pasākumi Zinātnes un Dabas mājā – konkursi, viktorīnas, diskusijas, izstādes, prezentācijas u.c., kā arī iespējams apmeklēt laboratorijas un iepazīt tur notiekošo pētniecisko darbību interaktīvā un arī populārzinātniskā veidā.