Latvijas Universitātē (LU) 2024. gada martā uzsākts Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts „LIELIEM UN MAZIEM” (reģ. Nr. 108/6/2024), kura mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par apkārtējo vidi, sniedzot iemaņas videi draudzīgā rīcībā un rosinot uz aktīvu līdzdalību bioloģiskās daudzveidības samazināšanās novēršanas jautājumos.

Projekta pieteikuma sagatavošanā aktīvi iesaistījās LU Projektu atbalsta centrs. Projekts tiek īstenots, LU Bioloģijas fakultātes mācībspēkiem sadarbojoties ar LU Bioloģijas fakultātes Studentu pašpārvaldes studentiem, LU Bioloģijas fakultātes Jauno Biologu skolas organizatoriem un Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas pārstāvjiem. Projekta īstenošanā aktīvi tiks iesaistītas gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan pamatskolas un vidusskolas ne mazāk kā no trīs pašvaldībām, kurās tiks organizētas praktiskās nodarbības audzēkņiem un pedagogiem.

Projekta mērķauditorija ir pirmsskolas un jaunāko klašu audzēkņi, kā arī vidusskolas vecuma skolēni, kuri tiks sagatavoti kā "vides vēstnieki", veicinot vides apzinātību un ilgtspējīgu rīcību draugu, klasesbiedru vidū un ģimenē. “Vides vēstnieku” apmācīšana projektā būs balstīta uz principu bērns-bērnam/jaunietis-jaunietim, kā arī radošām metodēm, kas atbilst Valsts Izglītības Satura centra ieteiktajai apmācības procesa secībai: izzināt dabas sistēmas un procesus; apgūt pētnieciskās darbības pamatus; izprast dabas un cilvēku mijiedarbību.

Projekta ietvaros “vides vēstnieki” un izglītības iestāžu pedagogi apgūs Latvijā inovatīvu CONNECTEDkind metodi, kuras autore ir Amerikā dzīvojošā arhitekte, fotogrāfe un multimediju māksliniece Laura Belēviča. Šo, mākslas un bioloģijas sinerģijas, metodi apgūstot un turpmāk pielietojot tālākā izglītības procesā ar draugiem, klases biedriem, ģimenēm u.c., “vides vēstnieki” palīdzēs veidot apzinīgu, aktīvu un pilsoniski līdzdalīgu (viena no izglītības standarta caurviju prasmēm) bērnu un jauniešu kopu vides problemātikas risināšanā Latvijā.

Projekta finansējums piešķirts no Latvijas vides aizsardzības fonda apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā 2024./2025. gadam vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”. Projekta ilgums 15 mēneši. Kopējās izmaksas – 66 000 EUR, no kurām 90% finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Projekta kontaktpersona: LU Bioloģijas fakultāte, Rūta Starka; ruta.starka@lu.lv

Publikācija sagatavota 27.03.2024.

   

Dalīties