LU BF lektore Elīna Ažēna SIA "Rīgas ūdens" Apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorijā.

                   

 

Latvijas Universitātes īstenotā projekta “Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē” (Nr.8.2.2.0/18/A/010) ietvaros LU Bioloģijas fakultātes lektore Elīna Ažēna stažējās uzņēmumā SIA “Rīgas ūdens”

SIA “Rīgas ūdens” sniedz ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Rīgas administratīvajā teritorijā un tās apkaimē. Uzņēmums nodrošina ūdensapgādi, kanalizācijas pārvadi un attīrīšanu. Dzeramais ūdens patērētājiem Rīgas pilsētas Daugavas kreisajā krastā tiek sagatavots virszemes ūdensgūtves stacijā “Daugava”. Lai līdz patērētājiem nonāktu, standartiem atbilstošs, kvalitatīvs dzeramais ūdens, tiek veikta nepārtraukta dzeramā ūdens attīrīšanas procesa uzraudzība, attīrīšanas iekārtās sagatavotā dzeramā ūdens un centralizētā ūdensvada sadales tīkla ūdens pārbaude. Ūdens attīrīšanas procesu un tā uzraudzību nodrošina tehnologu, inženieru, higiēnistu, ķīmiķu, mikrobiologu un citu speciālistu komanda. Ūdens mikrobioloģisko un ķīmisko parametru detalizētu analīzi veic stacijā “Daugava” izvietotā Apvienotās ūdens kvalitātes kontroles laboratorija (AŪKKL).

Stažēšanās AŪKKL sniedza iespēju pilnveidot profesionālas kompetences un iegūt pieredzi, kas ir pielietojama docēto studiju kursu praktisko daļu pilnveidē. Sadarbībā ar AŪKKL LU Bioloģijas fakultātes BSP studentiem tiks piedāvāta iespēja izstrādāt kursa darbus ar ūdens mikrobioloģiskās kvalitātes kontroli saistītās tēmās.  

Lai izzinātu dzeramā ūdens sagatavošanas un notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas procesus, skolēnu un studentu grupām ir iespēja apmeklēt SIA “Rīgas ūdens” ražošanas objektus “Daugava” un “Daugavgrīva”. Ekskursiju laikā ir iespējams iepazīties ne tikai ar staciju darbību, bet arī, tiekoties ar uzņēmuma pārstāvjiem un speciālistiem, uzzināt par pieprasītākajām profesijām uzņēmumā un nepieciešamo izglītību, kuru jāapgūst, lai nākotnē savu karjeru varētu saistīt ar darbu ūdenssaimniecības nozarē.

Dalīties