Uzņemšana maģistra studiju programmās norisināsies no 5. līdz 16. jūlijam.  Topošie studenti var pieteikties maģistra studiju programmām “Bioloģija”, "Uzturzinātne” un  "Sporta zinātne".

Fakultātes absolventi var kļūt par augu fiziologu, botāniķi, ekologu, cilvēka un dzīvnieku fiziologu, hidrobiologu, mikrobiologu, biotehnologu, molekulārbiologu, zoologu. Ir iespējas strādāt universitātēs, pētnieciskajos institūtos, dažādās dabas aizsardzības institūcijās,  uzņēmumu laboratorijās, kas saistīti ar biotehnoloģijām, mikrobioloģiju un molekulāro bioloģiju, vides jomas uzņēmumos, selekcijas un izmēģinājumu stacijās, medicīnas-veterinārmedicīnas iestādēs, muzejos un nevalstiskajās organizācijās.

Bioloģija

Bioloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir izveidot un padziļināt studenta priekšstatu par mūsdienu bioloģijas zinātnes kopējām attīstības tendencēm dabas, medicīnas un sociālo zinātņu attīstības mijiedarbībā, kā arī sniegt mūsdienīgas teorētiskas zināšanas kādā no bioloģijas apakšnozarēm. Studenti piedalās pētījumu projektos un veic kvalitatīvu zinātnisko pētījumu pieredzējuša akadēmiskā personāla vadībā, rezultātus apkopojot maģistra darbā.

Uzturzinātne

Starpaugstskolu studiju programma sagatavo kvalificētus speciālistus uzturzinātnes jomā, kuri pārzin uzturzinātnes teoriju un spēj to izmantot zinātniskos pētījumos un uztura jautājumu praktiskā risināšanā, lai samazinātu iedzīvotāju skaitu, kuri sirgst ar nesabalansēta un neveselīga uztura izraisītām slimībām.

Sporta zinātne

Studējošajiem ir iespēja pētīt, analizēt un attīstīt labvēlīgos sporta un fizisko aktivitāšu aspektus – fiziskos, garīgos, emocionālos un sociālos, kas uzlabo veselību un dzīves kvalitāti visiem indivīdiem, no bērniem un jauniešiem līdz senioriem, no pacientiem ar nopietnām patoloģijām līdz profesionāliem augsto sasniegumu sporta atlētiem, sekmējot pētījumos balstītu starpdisciplināru zināšanu pārnesi uz sabiedrībā aktuālām sporta zinātnes tēmām.  Programma piedāvā trīs iespējamās specializācijas jomas, no kurām izvēlēties: biomehānika un neirozinātne, sporta slodžu fizioloģija un bioķīmija, sporta psiholoģija un sabiedrības veselība.

 

Pieteikšanās elektroniski studijām MAĢISTRA studiju programmās

05. - 15.07. Latvijas Universitātes absolventiem (pēc 2003. gada) www.luis.lv

05. - 16.07. Citu augstskolu absolventiem, aizpildot e-veidlapu www.lu.lv


Pieteikšanās klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās
Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 501. telpa

05.07- 15.07.

pirmdienās,otrdienās trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 10.00 – 15.00


Iestājpārbaudījumi

Maģistra studiju programma Bioloģija

19.07.2021. plkst. 10.00, 107. telpā

Maģistra studiju programma Sporta zinātne (LV)

19.07.2021. plkst. 12.00, 107. telpa

Maģistra studiju programma Sporta zinātne (ENG)

19.07.2021. plkst. 12.00, 107. telpa

Maģistra studiju programma Uzturzinātne

20.07.2021. plkst. 9.00, attālināti ZOOM

 


Rezultātu paziņošana studijām MAĢISTRA studiju programmās

19.07.  plkst.12.00 Bioloģijas studiju programmā www.luis.lv

19.07. plkst.12.00 Sporta zinātne (LV/ENG) studiju programmā www.luis.lv

20.07. plkst. 10.00 Uzturzinātne studiju programmā www.luis.lv


Reģistrācija un līgumu slēgšana klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās

Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 501.telpa

19.07. 12.00–16.00
20.07. 9.30–15.00
21.07. 9.30–15.00
22.07. 9.30–15.00
23.07. 9.30–12.00


Reģistrācija un līgumu slēgšana studijām MAĢISTRA studiju programmās elektroniski

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu maģistrantūrā

 

Dalīties