Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un Latvijas Universitātes rektora rīkojuma “Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 izplatības laikā” grozījumus, kā arī dekāna izdoto norādījumu, LU Bioloģijas fakultāte no ceturtdienas, 8. oktobra, pāriet uz studijām daļēji attālināti. Visas lekcijas saskaņā ar spēkā esošos nodarbību sarakstu līdz 30. novembrim notiks tiešsaistē un semināri, praktiskie darbi vai laboratorijas darbi notiks klātienē ievērojot LU rīkojumā noteiktās prasības klātienes nodarbībām.

Galvenās izmaiņas studijās:

  1. Bioloģijas bakalaura 1. kursam visas lekcijas attālināti, laboratorijas darbi klātienē
  2. Bioloģijas bakalaura 2. un 3. kursam – mēģinām klātienē, izņemot kursus, kurus apmeklē vairāki studiju gadi vai vairākas studiju programmas
  3. Bioloģijas maģistri – līdz novembra beigām attālināti.

Nodarbību saraksts

Informācija par to kā pieslēgties un lietot Microsoft Office Teams ir pieejama e-studijās.

Dalīties