Tiek izsludināts Erasmus+ studiju mobilitātes konkurss Bioloģijas fakultātē 2020./2021. akadēmiskajam gadam.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš 10.marts. Vairāk informācijas par Erasmus+ studiju mobilitātes programmu atrodams sadaļā Studijas ārzemēs vai pie Bioloģijas fakultātes Erasmus+ koordinētājas asoc. profesores Līgas Ozoliņas-Mollas, liga.ozolina-molla@lu.lv.

Dalīties