Asoc. prof. Dr. Bins Jangs (Bin Yang)

Bioloģijas fakultātē 3. oktobrī ar lekciju “Biodegvielas un bioproduktu ieguve no augu biomasas” uzstāsies Vašingtonas štata universitātes (ASV) asoc. profesors Bins Jangs.

Ceturtdien, 3. oktobrī plkst. 14.30 LU Dabas mājas 223. auditorijā notiks vieslekcija “Biodegvielas un bioproduktu ieguve no augu biomasas” (Low Cost Biofuels and Bioproducts from Plant Biomass), kuru lasīs Vašingtonas štata universitātes (ASV) Bioloģisko sistēmu inženierijas nodaļas (Department of Biological Systems Engineering, Washington State University, Tri-Cities, USA) asociētais profesors Dr. Bins Jangs (Bin Yang).

Asoc. prof. B. Janga galvenā pētījumu joma ir atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izstrāde, īpaši biodegvielas un ķimikāliju ieguve no izejvielām, kas satur celulozi. Lekcija notiks doktorantūras skolas “Augu un augsnes bioloģisko resursu izpēte ilgtspējīgai izmantošanai” ietvaros.

Doktorantūras skola “Augu un augsnes bioloģisko resursu izpēte ilgtspējīgai izmantošanai” pastāv kopš 2010. gada. Tajā studē LU Bioloģijas fakultātes un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, kā arī Daugavpils Universitātes studenti. Lekcijas nolasījuši vairāk  nekā 30 ārzemju vieslektori. Plašāka informācija par doktorantūras skolu.

Dalīties