Piektdien, 3. maijā, Latvijas Universitātes (LU) Dabas mājā notiks Tartu Universitātes Molekulārās un šūnas bioloģijas institūta profesora Jaak Truu vieslekcija.

Lekcija par tēmu “Vides mikrobioma izpēte, izmantojot dažādas “-omikas” pieejas” (Study of environmental microbiome using a combination of omic approaches) norisināsies 3. maijā plkst. 14.30 LU Dabas mājas (Torņakalnā, Jelgavas ielā 1) 702. auditorijā. To lasīs Tartu Universitātes (Igaunija) Molekulārās un šūnas bioloģijas institūta profesors Jaak Truu

Dažas no prof. Jaak Truu pētījumu jomām ir naftas produktu biodegradācija Baltijas jūrā, klimata pārmaiņu un lauksaimniecības ietekme uz vides mikrobiomu, antibiotiku izturības izplatība vides mikrobiomā, meža ekosistēmu mikrobioms un citas. Prof. Jaak Truu ir Igaunijas Mikrobioloģijas biedrības priekšsēdētājs, vairāk kā 30 starptautiski citējamu publikāciju autors pēdējo 5 gadu laikā, kā arī vairāk kā 10 aizstāvētu promocijas darbu vadītājs.

Lekcija norisināsies doktorantūras skolas “Augu un augsnes bioloģisko resursu izpēte ilgtspējīgai izmantošanai” ietvaros.

Aicināti visi interesenti!

Doktorantūras skola “Augu un augsnes bioloģisko resursu izpēte ilgtspējīgai izmantošanai” pastāv kopš 2010. gada. Tajā studē LU Bioloģijas fakultātes un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, kā arī Daugavpils Universitātes studenti. Lekcijas nolasījuši vairāk  nekā 30 ārzemju vieslektori. Plašāka informācija par doktorantūras skolu.

Dalīties