Kathryn E. Sievieng

22. martā plkst. 16:30-18:00 LU Bioloģijas fakultātē (LU Dabas mājas 109. auditorijā) notiks divas vieslekcijas.

Ar vieslekciju "Ainavu aizsardzība Latīņamerikā: ko putnu uzvedība var pastāstīt par biotopu konektivitāti?" (Landscape conservation in Latin America: What bird behavior can tell us about habitat connectivity?) uzstāsies Floridas Universitātes profesore Kathryn E. Sieving. Ar otru vieslekciju “Apdraudētā kaļķaino mežu Nonggangas tarkšķa (Stachyris nonggangensis) izplatības modelēšana uz Ķīnas-Vjetnamas robežas un ieteikumi sugas aizsardzībai” (Modeling the distribution of Nonggang Babbler (Stachyris nonggangensis), a threatened bird of limestone forests of the Sino-Vietnam border, and implications for its conservation) uzstāsiets Jiang Demeng no Guangxi Universitātes Mežu koledžas.

Kathryn E. Sievieng ir Floridas Universitātes ekoloģijas profesore, daudzu augsti citējamu publikāciju autore. Viņa veikusi pētījumus ASV, Čīlē, Brazīlijā, Panamā par tādām tēmām kā putnu sabiedrību stāvoklis tropiskajos un subtropiskajos mežos, ekosistēmu funkcionēšana klimata izmaiņu kontekstā, mežu izmaiņas antropogēno faktoru ietekmē, invazīvās sugas.

No 2019. gada 17. līdz 23. martam profesore sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultātes asoc.profesoru Indriķi Kramu veiks pētījumus arī Latvijā.

Jiang Demeng ir Guangxi Universitātes Mežu koledžas doktorants. Maģistra grāds iegūts Southwest Forestry University 2015. g. Demenga pamatintereses saistītas ar putnu uzvedības ekoloģiju un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Doktora darba tēmas ietvaros tiek pētītas sugu ekoloģiskās mijiedarbības zīlīšu grupās, kā arī sauszemes mugurkaulnieku, īpaši putnu, reakcijas uz izmaiņām mežu apsaimniekošanā. Šobrīd Demengs ir iesaistīts pētījumā, kas norisinās Floridā un Latvijā.

Lekcijās aicināti piedalīties visi interesenti.

Vieslekcijas organizē LU Doktorantūras skolas „Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte” ietvaros.

Dalīties