Tipiska Latvijas lauku putnu suga – Lukstu čakstīte (Saxicola rubetra), Aināra Auniņa fotografija

Šis projekts notiek sadarbībā ar Georga Augusta Gētingenes universitāti (Georg-August-Universität Göttingen), Agroekoloģijas un Biodaudzveidības institūtu Manheimā (Institut für Agrarökologie und Biodiversität ifab) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti, kā arī Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu.

Projekta mērķis ir noskaidrot, pateicoties ES Kopējai Lauksaimniecības politikai ieviesto, Ekoloģiskā fokusa platību ietekmi uz putnu un zirnekļu daudzveidību Latvijas lauku ainavā, veicot zinātnisku pētījumu. Pētījumā tiks noskaidrota “zaļināšanas” (“greening”) ietekme uz bioloģisko daudzveidību, salīdzinot labības laukus, kuros ir ekoloģiskā fokusa platības (papuves), ar tauriņziežu sējumiem un kontroles laukiem (bez viena vai otra). Bioloģisko daudzveidības indikatori būs putni, kurus uzskaitīs ar punktu uzskaites metodi un zirnekļi, kurus ķers ar Bārbera lamatām. Pētījums notiks 160 punktos (80 punktu Jelgavas apkārtnē ar intensīvu lauksaimniecību un 80 Skultes apkārtnē pie Limbažiem ar vidēji intensīvu un neintensīvu lauksaimniecību).

Pirms lauka datu ievākšanas 2016. gada 12. aprīlī pl.:14:30 Dabaszinātņu centrā Torņakalnā, Rīgā notiks plašākai publikai veltīts seminārs par bioloģiskās daudzveidības lomu agroainavās un tās saglabāšanas nepieciešamību. Laipni lūdzam!

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu financiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Projekta vadītājs: Dr. biol. Ainārs Auniņš, LU BF

Projekta kontaktpersona: Dr. biol. Oskars Keišs, LU BI, oskars.keiss@lu.lv 

Dalīties