Katedras vadītājs

Prof. Ģederts Ieviņš

Katedra izveidota 1998. gadā, reorganizējot toreizējo Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedru. Katedras uzdevums ir nodrošināt studiju kursu docēšanu augu fizioloģijas un augu anatomijas virzienos, dot iespēju studējošajiem izstrādāt kursa un noslēguma darbus ar augu bioloģiju saistītos virzienos, nodrošināt doktora darbu izstrādi, kā arī, veikt zinātnisko darbu augu bioloģijā.

 1. Piekrastes augu sugu funkcionālie pētījumi un praktiskās izmantošanas potenciāls.
 2. Organisko mēslošanas līdzekļu ietekmes fizioloģiskie aspekti.
 3. Sēklu fizioloģija.
 4. Augu biotiskās mijiedarbības
 5. Hormonālā regulācija augu audu kultūrās.
 6. Augu pavairošanas anatomiskie un fizioloģiskie pētījumi.
 7. Fitoremediācijas fizioloģiskie aspekti.
 • LU Bioloģijas institūts
 • LU Ģeogrāfijas un zemeszinātņu fakultāte
 • LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
 • VMZI "Silava"
 • Agroresursu un ekonomikas institūts
 • Lafivent, SIA EkoZeme

FLPP projekts lzp-2020/2-349  ”Vērtīgas savvaļas tauriņziežu sugas Trifolium fragiferum Latvijas ģenētisko resursu molekulārs, fizioloģisks un ekoloģisks izvērtējums ilgstpējīgas lauksaimniecības kontekstā"
Projekta vadītājs: U. Andersone-Ozola

Ievinsh G., Ieviņa S., Andersone-Ozola U., Samsone I. 2021. Leaf sodium, potassium and electrolyte accumulation capacity of plant species from salt-affected coastal habitats of the Baltic Sea: Towards a definition of Na hyperaccumulation. Flora 274: 151748.


Matisons R., Krišāns O., Jansons Ā., Kondratovičs T., Elferts D., Ievinsh G. 2021. Norway spruce seedlings from the eastern Baltics show plastic response to simulated drought. Forests 12: 82.


Klavins M., Grandovska S., Obuka V., Ievinsh G. 2021. Comparative study of biostimulant properties of industrially and experimentally produced humic substances. Agronomy 11: 1250.


Andersone-Ozola U., Jēkabsone A., Purmale L., Romanovs M., Ievinsh G. 2021. Abiotic stress tolerance of coastal accessions of a promising forage legume species, Trifolium fragiferum. Plants 10: 1552.


Dūmiņš K., Andersone-Ozola U., Samsone I., Elferts D., Ievinsh G. 2021. Growth and physiological performance of a coastal species Trifolium fragiferum as affected by interaction with Trifolium repens, NaCl treatment, and inoculation with rhizobia. Plants 10: 2196.


Gaile L., Andersone-Ozola U., Samsone I., Elferts D., Ievinsh G. 2021. Modification of growth and physiological responses of coastal dune species Anthyllis maritima to sand burial by rhizobial symbiosis and salinity. Plants 10: 2584.


Ose A., Andersone-Ozola U., Ievinsh G. 2021. Substrate-dependent effect of vermicompost on yield and physiological indices of container-grown Dracocephalum moldavica plants. Agriculture 11: 1231.


Jēkabsone A., Andersone-Ozola U., Karlsons A., Romanovs M., Ievinsh G. 2022. Effect of salinity on growth, ion accumulation and mineral nutrition of different accessions of a crop wild relative legume species, Trifolium fragiferum. Plants 11: 797.


Jēkabsone A., Andersone-Ozola U., Karlsons A., Neiceniece L., Romanovs M., Ievinsh G. 2022. Dependence on nitrogen availability and rhizobial symbiosis of different accessions of Trifolium fragiferum, a crop wild relative legume species, as related to physiological traits. Plants 11: 1141.


Purmale L., Jēkabsone A., Andersone-Ozola U., Karlsons A., Osvalde A., Ievinsh G. 2022. Comparison of in vitro and in planta heavy metal tolerance and accumulation potential of different Armeria maritima accessions from a dry coastal meadow. Plants 11: 2104.


Purmale L., Jēkabsone A., Andersone-Ozola U., Ievinsh G. 2022. Salinity tolerance and ion accumulation potential in vitro and in planta of different Armeria maritima accessions from a dry coastal meadow. Plants 11: 2570.


Landorfa-Svalbe Z., Vikmane M., Ievinsh G. 2022. Vermicompost amendment in soil affects growth and physiology of Zea mays plants and decreases Pb accumulation in tissues. Agriculture 12: 2098.


Landorfa-Svalbe Z., Andersone-Ozola U., Ievinsh G. 2023. Type of anion largely determines salinity tolerance in four Rumex species. Plants 12: 92.


Prokopoviča V., Ievinsh G. 2023. Ranunculus sceleratus as a model species to decrypt the role of ethylene in plant adaptation to salinity. Plants 12: 370.


Gailite A., Andersone-Ozola U., Samsone I., Karlsons A., Ievinsh G. 2023. Ecophysiology of endangered plant species Saussurea esthonica: effect of mineral nutrient availability and soil moisture. Plants 12: 888.