Katedras vadītājs

Prof. Kaspars Tārs

  1. Cilvēka genoms – populāciju ģenētika, multifaktoriālo ģenētiski pārmantoto slimību molekulārie pamati.
  2. Proteīnu inženierija – vīrusu kapsīdas un to antigēnu raksturojums.
  3. Virusālo un bakteriālo infekciju molekulārā bioloģija – hepatīti, tuberkuloze, ērču izsauktās infekcijas.