Komanda iGEM Latvija-Rīga ar aizrautību paziņo sava projekta nosaukumu “FULL CIRCLE” ar mērķi izstrādāt rīku ciklisko peptīdu sintēzei.

Cikliskiem peptīdiem piemīt daudz vērtīgu īpašību uzlabotu zāļvielu un pesticīdu izstrādei, kā arī antibakteriālās rezistences apkarošanai. Cikliskie peptīdi dabiski sastopami daudz augu sugās, un atbildīgais molekulārais mehānisms par ciklizācijas reakcijām ir BURP-domēna proteīns. Pierādot, ka rīks - BURP-domēna proteīns - var ciklizēt dažādas peptīdu sekvences, ne tikai augu genomā atrodamās, komanda cer nodrošināt fundamentālu pamatu turpmākai ciklisko peptīdu produktu izstrādei.

Lai noskaidrotu Latvijas sabiedrības attieksmi, komanda projekta ietvaros ir izstrādājusi aptauju par tradicionālās un modernās medicīnas zāļvielām, to lietošanas paradumiem, kā arī zināšanām un viedokli par sintētiskās bioloģijas nozari. Aptauju ir iespējams aizpildīt šeit! Aptauja ir anonīma, latviešu valodā un aizņems līdz 10 minūtēm.

Papildus aizņemtajam darbam laboratorijā komanda ir apmeklējusi Dānijas iGEM komandas organizēto Ziemeļvalstu iGEM konferenci (Nordic iGEM Conference) Dienviddānijas Universitātē Odensē (Syddansk Universitet), kas norisinājās no 28. līdz 30.jūlijam. Konferences mērķis ir rosināt iGEM komandu savstarpējo sadarbību un veicināt sintētiskās bioloģijas kopienas veidošanos.

Komanda iGEM Latvija-Rīga sekmē dažādu paaudžu izglītošanu sintētiskās bioloģijas jomā. 

Komanda piedalījās šī gada eksakto zinātņu nometnē “ALFA”, vidusskolēniem novadot komandas veidotu izglītojošo spēli “Biotopija”, kuras mērķis ir izstrādāt sekmīgu bioekonomiku, ņemot vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) faktorus. Spēles ietvaros vidusskolēni nostiprina debatēšanas, stratēģiskās domāšanas un komandas sadarbības prasmes. Spēli ir plānots pilnveidot un iekļaut Skola2030 mācību resursu klāstā.

19.augustā komanda piedalījās Zinātkāres centra “Futurimo Rīga” zinātnes stendu pasākumā, kur iepazīstināja apmeklētājus ar savu projekta ideju, kā arī iepriecināja bērnus ar dažādām aktivitātēm.

iGEM Latvia-Riga komandas darbības īstenošanu atbalsta MikroTik, Latvijas Universitātes fonds, Latvijas Universitātes Studentu padome, RTU Studentu parlaments un Biocatalyst Foundation.

Lai uzzinātu par komandas tālākiem soļiem, sekojiet līdzi komandas sociāliem medijiem  linktr.ee/igemlv  vai sazinieties pa e-pastu team@igemlv.org!

 

Dalīties