Graphical user interface Description automatically generated with medium confidence                            Icon Description automatically generated

 

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte piedalās Horizon Europe (uzsaukums: HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01) projekta “GeneBEcon - gēnu rediģēšanas potenciāla izmantošana ilgtspējīgai bioekonomikai (GeneBEcon - capturing the potential of Gene editing for a sustainable BioEconomy) realizācijā, kuru koordinē Zviedrijas lauksaimniecības universitāte (Swedish University of Agricultural Sciences).


GeneBEcon projektā pēta un ievieš inovācijas izmantojot jaunās genoma metodes (angl. New Genomic Techniques, NGT), lai nodrošinātu lauksaimniecību un citas radniecīgās nozares ar klimatam draudzīgiem un mazāk piesārņojošiem lauksaimniecības un akvakultūras risinājumiem. GeneBEcon mērķis ir atbalstīt Eiropas zaļo kursu, aprites ekonomikas rīcības plānu un bioekonomikas stratēģiju. Projekta rezultāti tiks izmantoti, lai informētu zinātniekus, politikas veidotājus, augu audzētājus, lauksaimniecības nozari un patērētājus.
Projekta uzdevumi :

  • Izveidot uzlabotu gēnu rediģēšanas metožu kopumu izmantojot kartupeli un mikroaļģes, kā pētījumu objektus, lai piešķirtu tiem noderīgas pazīmes, piemēram, izturību pret vīrusiem, uzlabotu kvalitāti un spēju ražot vērtīgus savienojumus;
  • Pētīt saistītos ekonomiskos un sociālos jautājumus un sniegt caurspīdīgu informāciju visām iesaistītajām pusēm;
  • Inovatīvi attīstīt NGT produktu regulējuma iespējas, lai ņemtu vērā priekšrocības un riskus, un nodrošinātu adekvātu likumisko ietvaru;
  • Iesaistīt visas interešu grupas, lai veicinātu NGT produktu atpazīstamību un stiprinātu zinātnē balstītas NGT inovācijas.

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes komanda prof. Nila Rostoka vadībā piedlās 1. darba paketes (WP1) realizācijā koncentrējoties uz NGT regulējumu Eiropas Savienībā.

Projekta mājas lapa

Projekta ziņojums “Regulatory Options for New Genomic Techniques in the European Union”

   

Dalīties