Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultāte (BF) 2023./2024. akadēmiskajā gadā uzņems studentus divās bakalaura līmeņa studiju programmās, piedāvājot budžeta vietas visās studiju programmās. Vienotā uzņemšana bakalaura studiju programmās notiks no 14. jūlija līdz 24.jūlijam.

Pieteikšanās studijām


Rezultātu paziņošana

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisinās divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 28. jūlijā pēc plkst. 17.00, otrās kārtas rezultāti – 1. augustā pēc plkst. 17.00. Konkursa rezultāti tiek paziņoti portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.


Reģistrācija

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 501. telpa

  • 31.07. 9.30-17.00
  • 01.08. 9.30-16.00

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 2. kārtā

  • 02.08. 9.30-16.00
  • 03.08. 9.30-16.00
  • 04.08. 9.30-12.00

Reģistrēties studijām vari, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.


Līdzi jāņem dokumenti

  • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Ja tev ir mobilais elektroniskais paraksts (eParaksts mobile), tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Tādā gadījumā būs nepieciešams augšupielādēt augstāk minētos dokumentus LU Informatīvajā sistēmā.

Nenoslēdzot studiju līgumu noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.

Dalīties