LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. Tradicionāli konferences darbs tiek organizēts sekciju sēdēs 4 zinātņu nozaru blokos, kā viens no tiem ir Dabas zinātnes. 

Informācija par Bioloģijas fakultātes 2022. gada sekciju sēdēm:

Dabaszinātņu didaktika

Vadītāja: Rita Birziņa

Norises laiks: 31.01. plkst.12:00


Augu bioloģija

Vadītājs: Ģederts Ieviņš

Norises laiks: 3.02. plkst. 10.00


Botānika un ekoloģija

Vadītājs: Guntis Tabors

Norises laiks: 4.02. plkst. 10.00


Bioloģijas plenārsēde

Vadītājs: Didzis Elferts

Norises laiks: 11.02. plkst. 10:15


Latvijas ūdeņu vide pētījumi un aizsardzība

Vadītājs: Ivars Druvietis

Norises laiks: 15.02. plkst. 10:00


Molekulārā bioloģija

Vadītājs: Kaspars Tārs

Norises laiks: 18.02. plkst. 10:00


Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība

Vadītājs: Didzis Elferts

Norises laiks: 18.02. plkst. 10:15


Mikrobioloģija un biotehnoloģija

Vadītājs: Jānis Liepiņš

Norises laiks: 25.02. plkst.10:30


!Sekciju sēdes norisinās attālināti, Zoom platformā.

Vairāk informācijas

Dalīties