Latvijas Universitātes studenti noslēdz līdzdalību starptautiskā tiešsaistes kursā "Cilvēkresursu attīstība ceļā uz Ilgtspējīgas attīstības mērķiem; piemēri no Japānas un Eirāzijas UNESCO biosfēras rezervātiem” (Online human resource development course towards Sustainable Development Goals, learning from Japanese and Eurasian UNESCO Biosphere Reserves), kas noritēja laikā no 15.novembra līdz 3.decembrim ar tiešsaistes  un videoierakstu lekcjām, diskusijām un kursa pārbaudījumiem.

Starptautisko attālinātās apmācības kursu organizēja Kanazavas Universitāte Japānā un pirmo reizi šajā programmās bija uzaicināti dalībnieki no Baltijas valstīm. Šogad programmā piedalījās 9 valstu studenti un lektori no Japānas, Igaunijas, Norvēģijas, Tadžikistānas, Uzbekistānas, Krievijas, Kirgiztānas, Kazakstānas un Latvijas. No Latvijas Universitātes studējošiem kursā piedalījās Bioloģijas fakultātes bakalaura un maģistra studiju programmas studenti Elza Birbele, Sabīne Rasa Vīra un Krists Zants.

Kursa mērķis bija iepazīstināt studentus no Japānas, Eiropas un Āzijas ar UNESCO biosfēras rezervātiem kā modeļteritorijām, lai saglabātu ekosistēmas un bioloģisko daudzveidību, kā arī panāktu ilgtspējīgu kultūras, ekonomikas un sociālo attīstību. Tieši Latvijas 103. dzimšanas dienas rītā, kad Japānā jau bija vēla pēcpusdiena, prezentāciju par Latviju un Latvijas Universitāti sniedza Bioloģijas fakultātes starptautisko sakaru koordinatore asoc.prof. Līga Ozoliņa-Molla, un Vidzemes augstskolas UNESCO katedras „Biosfēra un cilvēks” lektore Anda Mežgaile sniedza aizraujošu stāstījumu par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un sadarbības pieredzi starp biosfēras rezervātu, iedzīvotājiem un augstskolu.

Kursa noslēguma nodarbība notika 3.decembrī, kad studenti, darbojoties darba grupās, varēja iztaujāt lektorus par sev interesējošiem un neatbildētiem jautājumiem. Savukārt, kursa sertifikāta iegūšanai studentiem bija sekmīgi jānokārto vēl arī gala pārbaudījums.

Līdzdalība šādā starptautiskā attālinātajā kursā ir inetersanta un vērtīga pieredze visiem studentiem un lektoriem, kas trīs  intensīvu nedēļu laikā pārkāpa attāluma un laika robežas, lai diskutētu par aktuāliem cilvēka un dabas harmoniskas līdzāspastāvēšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Turpinot sadarbību šīs programmas ietvaros ar Kanazavas Universitāti, jācer uz vērtīgās pieredzes pārnesi sabiedrībā un sadarbības paplašināšanos, kas ļaus uzņemt plašāku dalībnieku loku, kas neizdevās šajā reizē.

Dalīties