Dabas skaņām un jo īpaši putnu dziesmām ir galvenā loma mūsu saiknes ar dabu veidošanā un uzturēšanā, taču nozīmīgs jauns pētījums atklāj, ka pavasara skaņu ainavas mainās, un rītausmas putnu kori Ziemeļamerikā un Eiropā kļūst klusāki un mazāk daudzveidīgi.

Starptautiska pētnieku komanda Austrumanglijas Universitātes (UEA) vadībā izstrādāja jaunu tehniku, apvienojot pasaulē vadošos sabiedriskās zinātnes putnu monitoringa datus ar tajās reģistrēto savvaļas sugu balsu ierakstiem, lai rekonstruētu vairāk nekā 200 000 vietu skaņas ainavas 25 gadu periodā.

Vadošais autors Dr. Saimons Batlers no UEA Bioloģijas zinātņu skolas paskaidroja: "Saiknes ar dabu priekšrocības ir plaši izplatītas, sākot no uzlabotas fiziskās veselības un psiholoģiskās labklājības līdz videi draudzīgā rīcībā."

"Putnu dziesmām ir svarīga loma dabas pieredzes kvalitātes noteikšanā, taču plaši izplatītā putnu populāciju samazināšanās un sugu izplatības pārmaiņas, reaģējot uz klimata pārmaiņām, nozīmē, ka dabas skaņu ainavu akustiskās īpašības, visticamāk, mainīsies. Tomēr vēsturiski skaņu ieraksti lielākajā daļā vietu nepastāv, tāpēc mums bija jāizstrādā jauna pieeja, lai to pārbaudītu.

Viens no autoriem ir Ainārs Auniņš, kurš pārstāv LU Bioloģijas fakultāti, uzsver: "skaņu ainava mainās arī pie mums Latvijā. Piemēram, pēdējā desmitgadē arvien retāk siltos vasaras vakaros varam dzirdēt griežam griezi pļavā, pēdējos gados samazinās arī tādu skaļu un skaņas ainavu veidojošu putnu kā lakstīgalu un dzegužu skaits. Tikmēr ir sugas, kurām skaits pieaug, piemēram, vārnas, paceplīši un zaļžubītes."

Piemēram, tādas sugas kā vītītis, kas dzied bagātīgu un sarežģītu dziesmu, pazušana, visticamāk, vairāk ietekmēs skaņas ainavas sarežģītību nekā ķērcošas vārnu vai kaiju sugas zaudēšana. Tomēr kritiski tas būs atkarīgs arī no tā, cik daudz vītīšu un kādas citas sugas ir sastopamas šajā vietā.

"Diemžēl mēs pārdzīvojam globālu vides krīzi, un tagad mēs zinām, ka to veicina saiknes starp cilvēkiem un dabu izzušana," sacīja Dr Morisone. “Tā kā mēs kolektīvi mazāk apzināmies savu dabisko vidi, mēs sākam arvien mazāk to pamanīt un mums mazāk rūp tās stāvokļa pasliktināšanās. Tādu pētījumu kā mūsu mērķis ir uzlabot izpratni par šiem zaudējumiem taustāmā, salīdzināmā veidā un parādīt to iespējamo ietekmi uz cilvēku labklājību."

"Putnu populāciju samazināšanās un sugu mainība maina pavasara skaņu ainavu akustiskās īpašības" ir publicēts žurnālā "Nature Communications" : https://www.nature.com/articles/s41467-021-26488-1

Dalīties