Bioloģijas fakultātes studentiem tiek izsludināta papildus pieteikšanās ERASMUS+ apmaiņas studijām 2021./2022. akadēmiskā gada pavasara semestrim.

Pieteikšanās kandidātu atlasei fakultātē notiek līdz 2021.gada 23.septembrim.

Informācija par nepieciešamajiem dokumentiem, konkursa  kritērijiem un pieteikuma iesniegšanu

 

Neskaidrību un jautājumu gadījumā griezties pie BF Starptautisko sakaru koordinatores Līgas Ozoliņa-Mollas, rakstot uz e-pastu: ligaozol@lu.lv

Dalīties