Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultāte (BF)  2020./ 2021. akadēmiskajā mācību gadā plāno uzņemt vairāk nekā 100 studentu budžeta vietās bakalaura un maģistra studiju programmās. Vienotā uzņemšana bakalaura studiju programmās notiks no 28. jūnija līdz 12. jūlijam, maģistra no 5. līdz 16. jūlijam, bet doktorantūras studijām no 23. augusta līdz 3. septembrim. 

"LU Bioloģijas fakultāte piedāvā iespēju iegūt augstāko izglītību visos līmeņos bioloģijā, izvēloties kādu no daudzajiem bioloģijas apakšvirzieniem, iegūstot gan teorētiskās zināšanas, gan iemaņas darbam dabā un laboratorijā. Ar RTU kopīgā studiju programma “Biotehnoloģija un bioinženierija” ļauj kļūt par vieniem no pirmajiem absolventiem strauji augošā un pieprasītā virzienā, ar unikālu iespēju kombinēt dabaszinātņu un inženierzinātņu jomas. Maģistra līmenī ir iespēja specializēties Uzturzinātnē, kļūstot par speciālistu, kas pārzin uzturzinātnes teoriju, lai to izmantotu pētījumos un praktisko jautājumu risināšanā; kā arī Sporta zinātnē, pētot, analizējot un attīstot labvēlīgos sporta un fizisko aktivitāšu aspektus," uzsver BF dekāns, prof. Didzis Elferts.

Topošie studenti var pieteikties divām akreditētajām akadēmiskajām bakalaura studiju programmām “Bioloģija” un “Biotehnoloģija un bioinženierija”, kā arī maģistra studiju programmām “Bioloģija”, "Uzturzinātne", "Sporta zinātne" un doktora studiju programmām. 

Bakalaura studiju programmām pieteikties elektroniski varēs no 28. jūnija līdz 12. jūlija plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties uz vietas augstskolās, kas piedalās vienotajā uzņemšanā, varēs no 6. līdz 12. jūlijam. Pieteikties un apstiprināt elektronisko pieteikumu varēs Latvijas Universitātes galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19 un citos uzņemšanas punktos.

Maģistra studiju programmām pieteikties varēs no 5. jūlija līdz 16.jūlijamLU absolventi var pieteikties elektroniski izmantojot LUISa sistēmucitu augstskolu absolventi aizpildot  elektronisko anketu vai klātienēAspazijas bulvārī 5, 3.stāvā, 324.telpā.

Doktorantūras studijām pieteikties varēs no 23. augusta līdz 3. septembrim (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā vai rakstot uz e-pasu: ilze.danusevica@lu.lv, pievienojot apliecinājumu par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu.

 

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz daba@lu.lv  zvanot 67033920 vai atnākot uz Dabas mājas informācijas centru, Jelgavas iela 1, kā arī www.gribustudet.lv

Dalīties