LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences darbs 2021. gada janvārī–martā tiek organizēts sekciju sēdēs pa zinātņu nozarēm, 12 prioritārām pētniecības tēmām un starpdisciplināri. Šogad konferences akadēmiskā plenārsēde notiks 2021. gada 10. februārī plkst.12.00, Zoom platformā.

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes sekciju sēdes:

Prioritārā pētniecība:

Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība – 19.02.2021.

 

Aicinām visus interesentus piedalīties konferencē, aizpildot reģistrācijas anketu!

Dalīties