Latvijas Universitāte (LU) vienā no prestižākajiem pasaules universitāšu reitingiem “Times Higher Education by Subject” ieguvusi augstākos rezultātus Latvijā Dzīvības zinātņu vērtējumā, ierindojoties 401. – 500. vietā. Šajā reitingā LU pirmo reizi tika iekļauta pagājušajā gadā, kad tā ieguva 501. – 600. vietu.

Dzīvības zinātņu reitinga rezultātus veido rādītāji vairākās dzīvības zinātņu jomās, tostarp bioloģijas zinātnē, veterinārijā, lauksaimniecības un mežsaimniecības, kā arī sporta zinātnē.

Reitinga rezultāti veidojas no šādiem kritērijiem: studijas (mācību vide) – 27,5 %, pētniecība (apjoms, ienākumi un reputācija) –  27,5 %, citējamība (pētniecības ietekme) – 35%, starptautiskā perspektīva (personāls, studenti un pētniecība) – 7,5 %, ienākumi nozarē (inovācijas) – 2,5 %.

LU Dzīvības zinātņu vērtējums šajās individuālajās kategorijās ir sekojošs: studijas – 14.6, pētniecība –  11.7, citējamība (pētniecības ietekme) – 65.9, starptautiskā perspektīva – 38.7 un ienākumi nozarē (inovācijas) – 33.7.

Salīdzinot ar pagājušo gadu ievērojami pieaudzis vērtējums citējamības, starptautiskās perspektīvas pētniecības un studiju kritērijos. Šis kāpums atspoguļo Bioloģijas fakultātes (BF) mācībspēku, zinātnieku un tehniskā personāla ieguldīto darbu pētnieciskās kapacitātes un kvalitātes stiprināšanā, kā arī starpdisciplināru pētījumu veicināšanā. Ievērojamākie sasniegumi vērojami LU prioritārajos pētniecības virzienos - bioloģiskās daudzveidības, biotehnoloģijas un biomedicīnas jomās, skaidro  vadošais pētnieks, studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” vadītājs, asoc. prof. Nils Rostoks.

“Īpaši iepriecina, ka Bioloģijas fakultātes pasniedzēji un studenti publicējas augstākās raudzes žurnālos, kā piemēram, Nature Communications, Science Translational Medicine un Scientific Reports. Šādas publikācijas neapšaubāmi uzlabo reitingus, bet, kas ir vēl svarīgāk, kalpo par apliecinājumu mūsu pasniedzēju un studentu augstajai kvalifikācijai un spējai realizēt pasaules līmeņa pētījumus Dzīvības zinātņu jomā. Pētniecisko kvalitāti apliecina arī BF realizētie zinātniskie PostDoc Latvia un FLP projekti, kā arī dalība Valsts pētījumu programmā COVID-19 seku mazināšanai. Ne mazāk būtisku lomu spēlē BF darbinieku aktīva iesaistīšanās zinātnes komercializācijas aktivitātēs, tai skaitā intelektuālā īpašuma objektu izstrādē un līgumpētījumu veikšanā. Jāatzīmē, ka ievērojama daļa pētījumu veikta sadarbībā ar citām LU struktūrvienībām, Latvijas zinātniskajiem institūtiem, kā arī komersantiem. Kopumā labi redzams, kā šāda zinātniskā ziņā aktīva studiju vide, kombinācijā ar lielisko LU Akadēmiskā centra infrastruktūru, motivē studentus iesaistīties pētniecībā un uzlabo noslēguma darbu kvalitāti,“ reitinga rezultātus komentē asoc. prof. N. Rostoks.

Dzīvības zinātņu reitingā pirmās trīs vietas ieņem ASV Hārvardas Universitāte, 2. vietu ieņem Lielbritānijas Kembridžas Universitāte un 3. vietu Oksfordas Universitāte (University of Oxford).

No Latvijas augstskolām dzīvības zinātņu reitingā iekļuvusi arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kura ierindojas 801+ vietā.

Kopumā "Times Higher Education by Subject" 2021. gada reitingā LU iekļauta četrās kategorijās, kurās novērtēta visaugstāk no Latvijas augstskolām.

Dalīties