Grāmata "Dabaszinātņu mācību metodika" ir četru Latvijas Universitātes darbinieku, grāmatas autoru ( Jāzeps Logins, Rita Birziņa, Inese Dudareva, Gunta Kalvāne) kopdarbs, veidots mācību līdzeklis, kurš paredzēts topošajiem dabaszinātņu skolotājiem.

Mācību līdzeklis veidots, lai skolotāji varētu sasniegt dabaszinātņu mācīšanas mērķus. Grāmata paredzēta studentiem, topošajiem skolotājiem. Tās piedāvātais materiāls potenciāli būs noderīgs ikvienā metodikas kursā pamatizglītības skolotāju programmās, lai mērķtiecīgi organizētu skolēnu radošuma un līdz ar to caurviju prasmju – jaunrades un uzņēmējspējas, kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas, kā arī pašvadītas mācīšanās – attīstību dažādās izglītības jomās. Šo metodisko materiālu galvenokārt paredzēts izmantot topošo skolotāju dabaszinātņu metodikas studiju kursu nodarbībās.

Grāmatu veido četras nodaļas:

1. Dabaszinātņu “daba” dabaszinātņu metodikas skatījumā.

2. Vērtēšana mācību procesā.

3. Caurviju prasmes dabaszinātņu apguvē.

4. Praktiskie darbi dabaszinātņu apguvē bez un ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu.

Mācību grāmata “Dabaszinātņu mācību metodika” pieejama elektroniski (PDF formātā)

Par grāmatu

Grāmata izstrādāta Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2020. gada attīstības projekta “Inovatīvo mācību materiālu izstrāde jaunajām izglītības, pedagoģijas un sporta virziena studiju programmām”.  ietvaros.

Dalīties