Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

Līdz 5. oktobrim ir iespēja pieteikties  doktorantūras skolā „Augu un augsnes bioloģisko resursu izpēte ilgtspējīgai izmantošanai”.

Pieteikumam jāsatur sekojoši dokumenti:

  1. Pieteikuma forma;
  2. Promocijas vai maģistra darba tēmas apraksts;
  3. CV brīvā formā

 

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu nils.rostoks@lu.lv, parakstītos oriģinālus atstājot Jelgavas ielā 1, 224. telpā ( Studentu informācijas centrā) metodiķei Liliānai Teļeševai.

Par doktorantūras skolu:


Doktorantūras skola “Augu un augsnes bioloģisko resursu izpēte ilgtspējīgai izmantošanai” pastāv kopš 2010. gadā. Tajā studē LU Bioloģijas fakultātes un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, kā arī Daugavpils Universitātes studenti. Lekcijas nolasījuši vairāk  nekā 30 ārzemju vieslektori.  Vairāk informācijas par doktorantūras skolu. 

Dalīties