Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultāte (BF) augustā un septembrī turpina uzņemt jaunos studentus brīvajās budžeta un maksas studiju vietās maģistra līmenī.

Maģistra studiju programma “Bioloģija” piedāvā izveidot un padziļināt studenta priekšstatu par mūsdienu bioloģijas zinātnes kopējām attīstības tendencēm dabas, medicīnas un sociālo zinātņu attīstības mijiedarbībā, kā arī sniegt mūsdienīgas teorētiskas zināšanas kādā no bioloģijas apakšnozarēm.

Maģistra studiju programma “Sporta zinātne”  piedāvā iespēju pētīt, analizēt un attīstīt labvēlīgos sporta un fizisko aktivitāšu aspektus – fiziskos, garīgos, emocionālos un sociālos, kas uzlabo veselību un dzīves kvalitāti visiem indivīdiem, no bērniem un jauniešiem līdz senioriem, no pacientiem ar nopietnām patoloģijām līdz profesionāliem augsto sasniegumu sporta atlētiem, sekmējot pētījumos balstītu starpdisciplināru zināšanu pārnesi uz sabiedrībā aktuālām sporta zinātnes tēmām.

 

Pieteikumi gaidīti no 17. augusta līdz 1. septembrim, aizpildot elektronisku pieteikuma veidlapu un pēc tam noslēdzot studiju līgumu fakultātē - Jelgavas ielā 1.  

Ierodoties noslēgt studiju līgumu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments ar pielikumiem. Ja kopš diploma ieguves mainīts vārds/uzvārds, nepieciešams dokuments, kas to apliecina (piemēram, laulības apliecība).   

Aicinām iepazīties ar detalizētu informāciju par pieteikšanās kārtību.  Papildu informāciju var iegūt rakstot uz daba@lu.lv

Dalīties