Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē norisināsies pieteikšanās maģistra līmeņa studijās no 2020. gada 30. jūnija līdz 10. jūlijam. Šī gada fakultātes sekmīgākie bakalaura studiju absolventi no 30. jūnija līdz 5. jūlijam var pieteikties ārpuskonkursa reģistrācijai.  Iestājpārbaudījums maģistra studiju programmā “Bioloģija” un “Uzturzinātne” notiks 13. jūlijā, bet  studiju programmā “Sporta zinātne” –  14. jūlijā.

Maģistra (augstākā līmeņa) studiju programmas:

Uzņemšanas kārtība LU

Uzņemšanas grafiks maģistra līmeņa studijās BF 2020./2021. akadēmiskajā mācību gadā.

 

Piesakoties studijām līdzi jāņem pase vai ID karte un tās kopija, kā arī citu augstskolu absolventiem (izņemot LU absolventiem) - diploms ar pielikumu un to kopijas (latviešu valodā), CV.

Iestājpārrunas

13. jūlijā “Bioloģija”, 107. auditorija

13. jūlijā “Uzturzinātne”, 107. auditorija

14. jūlijā “ Sporta zinātne”, 107. auditorija

Reģistrācijas maksas veidi:

  • Ja piesakies studijām elektroniski LUIS, tad reģistrācijas maksa jāsamaksā, izmantojot BankLink savā elektroniskajā pieteikumā. Šādā gadījumā reģistrācijas maksa ir 25 EUR.
  • Ja piesakies studijām, aizpildot elektronisko veidlapu mājas lapā, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) ir jāsamaksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu un apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu) būs nepieciešams augšupielādēt.
  • Ja piesakies studijām fakultātē vai filiālē, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) varēs samaksāt kasē Raiņa bulvārī 19, Info centrā. Reģistrācijas maksu iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:
Latvijas Universitāte
Reģ. Nr. 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X
KONTS: LV51NDEA0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

Ja esi uzņemts LU, tev jāreģistrējas studijām un jānoslēdz studiju līgums. Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Reģistrējoties klātienē ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja esi LU absolvents un pieteicies elektroniski LUIS – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz tā kopija.

Reģistrācija attālināti - ja tev ir drošs elektroniskais paraksts, tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski.

Pēc reģistrācijas:

  • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā līdz 24. jūlijam. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai.
  • Studiju dokumentācijas izgatavošanai jānofotografējas LU. Fotografēšanās notiek 1) no 13. līdz 17. jūlijam LU Studentu servisu departamenta pieņemšanas laikos Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 125. telpā; 2) no 27. jūlija līdz 3. augustam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, kā arī sestdien, 1. augustā, no plkst. 9.00 līdz 13.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, vestibilā; 3) no 10. līdz 14. augustam LU Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3 un LU Studentu servisu departamenta pieņemšanas laikos Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 125. telpā.

Dalīties