Mikologam un dabas pētniekam Edgaram Vimbam - 90 Foto: LU Muzeja krājums

Edgars Vimba ir mikologs, Latvijas vaskulāro augu floras un dabas aizsardzības speciālists, piedalījies latviešu sugu nosaukumu veidošanā, kā arī pētījis un apzinājis Latvijas mikoloģijas un botānikas attīstības vēsturi.

Edgars Vimba dzimis 1930. gada 18. maijā Tērvetes apriņķa Upleju mājās. Tur pat Tērvetē zēns pabeidza pamatskolu un sāka interesēties par dabu. Talāk dzīves gaitas viņu atveda uz Rīgu, kur no 1944. līdz 1949. gadam viņš mācījās Rīgas 1. vidusskolā. No 1949. gada Edgars Vimba uzsāka studijas Latvijas Valsts Universitātes Bioloģijas fakultātē, kur pievērsās botānikas studijām prof. Paula Galenieka vadībā, un izstrādāja kursa darbu “Olaines – Baložu tīreļa veģetācija”. Pēc universitātes absolvēšanas 1954. gadā jaunais speciālists uzsāka darbu Bioloģijas fakultātes Botānikas katedrā kā asistents un vecākais pasniedzējs, vēlāk docents. 1965. gadā viņš par šīs ģints pētījumiem aizstāvēja disertāciju, iegūstot bioloģijas zinātņu kandidāta grādu, ko vēlāk, 1992. gadā, pielīdzināja bioloģijas zinātņu doktora grādam. No 1970. gada līdz 1974. gadam Edgars Vimba bija LU Bioloģijas fakultātes dekāns.

Edgars Vimba savulaik vadīja vietējās vasaras prakses, kā arī ekspedīcijas uz Kaukāzu, Vidusāziju, Tālajiem Austrumiem, studentu prakses toreizējā Vācijas Demokrātiskajā republikā. Viņa pētnieka mūžā ievāktā sēņu eksikātu kolekcija (aptuveni 7000 paraugi, iekļauti “Fungi Latvici”), un herbāriji (aptuveni 1500 vienības, iekļauti “Herbarium Latvicum”) tagad glabājas LU Muzeja krājumā.

Zinātnieks aktīvi darbojās Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Botānikas apakškomisijā, piedaloties augu un sēņu terminoloģijas izveidē latviešu valodā. Tāpat viņš bija ilggadīgs “Dabas un vēstures kalendāra” redkolēģijas loceklis, sagatavoja rakstus par augiem un sēnēm.

Edgars Vimba Latvijas Sarkanās grāmatas pirmajā sējumā apstrādāja materiālu par aizsargājamajām sēnēm.  Viņš ir publicējis vairāk nekā 900 publikāciju, tajā skaitā trīs monogrāfijas, mācību grāmatas, zinātniskos un populārzinātniskos rakstus. Edgars Vimba daudz ir rakstījis par botānikas un mikoloģijas pētījumu vēsturi Latvijā. LU Akadēniskais apgāds 2015. gadā izdeva populārzinātnisko rakstu krājumu "Visur ir sēnes".

Edgaram Vimbam 1974. gadā piešķirta  Latvijas PSR ZA A. Kirhenšteina prēmija, bet 2017. gadā H. Skujas balva. Kopš 1998. gada Edgars Vimba ir Latvijas valsts emiretētais zinātnieks, joprojām sniedz konsultācijas un interesējas par aktualitātēm mikoloģijā un botānikā. 

Foto galerija

Teksta sagatavošanā izmantoti LU Muzeja krājuma materiāli

Dalīties