© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments.

Bioloģijas fakultātes 3. aprīļa domes sēdē rektora amatam nolemts virzīt profesoru Indriķi Muižnieku.

Vērtējot Indriķa Muižnieka paveikto rektora amatā, Bioloģijas fakultātes domes sēdē vienbalsīgi nolemts paust atbalstu prof. I. Muižnieka kandidatūrai otrajam rektora amata termiņam. LU pašreizējais rektors sniedzis lielu ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā tādās jomās kā infrastruktūras un studiju programmu modernizācija, internacionalizācija, sadarbība ar valstisko un nevalstisko sektoru, LU pārvaldības kvalitāte un citās jomās, kuras izvirzījis kā prioritātes pirms četriem gadiem. Bioloģijas fakultāte novēl profesoram Indriķim Muižniekam turpināt iesākto darbu un sasniegt jaunus mērķus Latvijas Universitātes attīstībā.

Profesors Indriķis Muižnieks dzimis 1953. gadā. 1976. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultāti (BF), iegūstot bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja kvalifikāciju. Docētāja darbu Universitātē I. Muižnieks uzsācis 1992. gadā. 1996. gadā ievēlēts docenta amatā, pēc gada kļūstot par profesoru mikrobioloģijas apakšnozarē. No 1992. līdz 1998. gadam vadījis LU BF Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedru, bet BF dekāna pienākumus pildījis no 1997. līdz 2000. gadam. 2000. gadā Muižnieks kļuva par LU zinātņu prorektoru, bet LU rektora amatā pirmoreiz ievēlēts 2015. gada 4. jūnijā. Indriķis Muižnieks ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Saskaņā ar Latvijas Universitātes Satversmi rektoru uz četriem gadiem ievēl amatā LU Satversmes sapulce. Rektoru var ievēlēt amatā divus amata termiņus pēc kārtas. Šogad vēlēšanas notiks 24. maijā. Rektora amata kandidātu izvirzīšana turpināsies līdz 18. aprīlim.

Dalīties