Foto: Linda Dambeniece-Migliniece

No šī gada 23. līdz 25. janvārim LU Akadēmiskā centra Dabas mājā norisinājās Bioloģijas 41. valsts olimpiāde. Bioloģijas olimpiādi rīko Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes mācībspēkiem un studējošo pašpārvaldi. Uz valsts kārtu bija aicināti novada olimpiādes 150 labāko rezultātu īpašnieki 9., 10., 11., un 12. klasēs (bioloģijas olimpiādes novadu posms norisinājās tiešsaistē 2018. gada 29. novembrī).

Pirmajā olimpiādes dienā skolēni pārbaudīja savas zināšanas un prasmes, risinot teorētiskos uzdevumus, kā arī no dažādiem jautājumie sastāvošu testu. Skolēniem bija jārisina problēmuzdevumi, kas skar dažādus fundamentālus, praktiskus, kā arī ļoti aktuālus ar bioloģiju saistītus jautājumus. Olimpiādes dalībniekiem bija iespēja analizēt asinsvadu fizioloģiju, pētīt organisma skābekļa un ogļskābās gāzes bilanci un globālās aptaukošanās problēmu, analizēt evolūcijas eksperimentus par dzimumvairošanās nozīmi populācijā, kā arī interpretēt datus par sūnu daudzveidību mežā. 

Otrajā dienā olimpiādes dalībnieki veica četrus laboratorijas darbus. Katrs no laboratorijas darbiem pārstāvēja citu bioloģijas apakšnozari. Laboratorijas darbos skolēni pētīja zīdītāju, tajā skaitā cilvēka zobus – to morfoloģiju un attīstību dzīves laikā, tāpat skolēni demonstrēja savas zināšanas un prasmes botānikā, nosakot radniecību starp dažādu augu grupām  balstoties uz augu augļu uzbūvi un pētot dažādu kokaugu pumpurus, u.c.

Paralēli olimpiādes dalībnieku sacensībām noritēja bioloģijas skolotājiem organizēti semināri un lekcijas. Šogad tās bija par jaunumiem CRISP metodes izmantošanā jaunu, cilvēcei noderīgu organismu šķirņu radīšanā, kā arī ziņojums par projekta “Dabas skaitīšana” gaitu, ziņojums par to, kā bioloģijas olimpiādi organizē Lietuvā, prezentācija no “Zaļās jostas” u.c.

Trešajā olimpiādes dienā dalībnieki un viņu skolotāji apmeklēja daudzveidīgas lekcijas un nodarbības - “meistarklases”. Lekciju par jaunu zāļu meklēšanu Latvijā lasīja Organiskās sintēzes institūta vadošā pētniece, Prof. Maija Dambrova. Par to, vai nāve ir tikai bioloģisks process, stāstīja Dr.phil. Ivars Neiders (Rīgas Stradiņu Universitāte), ar mitohondriju daudzveidību iepazīstināja Mg.biol. Dita Kidere (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs), par dzīvnieku uzvedības modeļiem ar skolēniem diskutēja Mg.biol. Daina Luksa. LU Bioloģijas fakultātes asociētais profesors Zbigņevs Marcinkevičs iepazīstināja ar endotēliju un tā lomu asinsritē, bet asociētais profesors Normunds Stivriņš lasīja lekciju „Ko var atrast ezeru nogulumos: skats no paleoekoloģijas viedokļa“. BIOR vadošā pētniece Gunita Deksne ieveda aizraujošā cilvēka tuvāko draugu – parazītu pasaulē.

Šogad uz zelta medaļu bija sīva konkurence un vairākās klašu grupās bija vairāki zelta medaļu ieguvēji. 9. klašu grupā zelta medaļas ieguva Huberts Zimackis no Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas un Marta Zamarīte no Pāvilostas vidusskolas. 10. klases uzvarētājas, zelta medaļu ieguvējas bija Katrīna Zubkova no Rīgas 34. vidusskolas un Zanda Jefremova no Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas. 11. klasē zelta medaļu ieguva Mārtiņš Dāvis Apsītis no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas. Savukārt arī 12. klasē zelta medaļu ieguvēji bija divi - Laima Kampa no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un Staņislavs Kurašs no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas. Apsveicam visus olimpiādes laureātus!

Olimpiādes medaļu ieguvēji 10., 11. un 12. klašu grupās piedalīsies papildus atlasē, kurā tiks noskaidroti labākie četri skolēni, kuri pārstāvēs Latviju 30. Starptautiskajā Bioloģijas Olimpiādē. Tā šogad notiks no 15. līdz 22. jūlijam Segedā Ungārijā (http://www.ibo2019.org)

Paldies visiem iesaistītajiem LU Bioloģijas fakultātes mācībspēkiem un studentiem par olimpiādes satura un norises nodrošināšanu, skolēniem par dalību, skolotājiem par darbu, kas ieguldīts skolēnu sagatavošanā un atbalstītājiem par sniegto ieguldījumu olimpiādes norisē!

Šogad olimpiādi ar papildus balvām uzvarētājiem un našķiem olimpiādes laikā atbalstīja Bauskas alus kombuča, SIA Cannelle bakery, SIA Brain Games, SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta", „Emīlijas bišu vasks“, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, SIA Adrona, Nacionālais botāniskais dārzs, Latvijas Valsts meži, „Zaļā josta“, Olainfarm, Latvijas dabas muzejs, Rīgas Zoodārzs, zinātniskais institūts BIOR, L’Oreal Baltic, „Nice place“. Paldies par sadarbību!

 Bioloģijas olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. 

Dalīties