LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences sekciju sēžu

 

PROGRAMMA

 

Norises vieta: LU Akadēmiskā centra Dabas māja, Jelgavas iela 1, Rīga

 

Botānikas un ekoloģijas sekcija

Vadītājs: G.Tabors

Norises laiks:2019. gada 29. janvāris, plkst. 9:00

Norises vieta: 107. auditorija

 

Augu bioloģija

Vadītājs: Ģ.Ieviņš

Norises laiks: 2019. gada 30. janvāris, plkst. 10:00

Norises vieta: 545. auditorija

 

Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija

Vadītājs: A.Auniņš, G.Deksne

Norises laiks: 2019. gada 31. janvāris, plkst. 9:00

Norises vieta: 223. auditorija

 

Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība

Vadītājs: I.Druvietis, A.Skuja, M.Balode, M.Plikšs

Norises laiks: 2019. gada 1. februāris, plkst. 10:00

Norises vieta: 107. auditorija

 

Zemes apsaimniekošana atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības principiem - ilgstspējīgs ieguldījums Latvijas nākotnē

Vadītājs: V. Nikolajeva

Norises laiks: 2019. gada 7. februāris, plkst. 10:00

Norises vieta: Magnum auditorija (106.)

 

Augu selekcija un introdukcija

Vadītājs: U.Kondratovičs

Norises laiks: 2019. gada 7. februāris, plkst. 15:00

Norises vieta: LU Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga

Vadītājs: D.Elferts

Norises laiks: 2019. gada 8. februāris, plkst. 10:30

Norises vieta: 335./336. auditorija

 

Vadītājs: D.Elferts

Norises laiks: 2019. gada 15. februāris, plkst. 10:15

Norises vieta: 335./336. auditorija

 

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcija

Vadītājs: J.Liepiņš

Norises laiks: 2019. gada 22. februāris, plkst. 10:00

Norises vieta: 335./336. auditorija

 

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

Vadītājs: L. Ozoliņa-Molla

Norises laiks: 2019. gada 22. februāris, plkst. 10:30

Norises vieta: 546. auditorija

 

 

Dalīties