Akadēmiskā semināra dalībnieki (Foto: S.Reide-Zēģele, Ģ.Ieviņš)

Šī gada 22. janvārī Bioloģija fakultātes (BF) personās un Studējošo pašpārvaldes biedri devās uz kārtējo fakultātes Akadēmisko semināru, lai apspriestu fakultātei un universitātei aktuālos jautājumus. Pirmo reizi Akadēmiskais seminārs norisinājās LU konferenču un atpūtas kompleksā “Ratnieki”.

Semināru atklāja fakultātēs dekāns Didzis Elferts, ziņojot par uzņemšanas rezultātiem 2018./2019. akadēmiskajām gadā un to salīdzinājumu ar iepriekšējiem gadiem. Šogad izdevies aizpildīt visas pieejamās budžeta vietas, kā daļu no maksas vietām. Ziņojumā apskatīts arī beidzēju skaits un studijas pārtraukušo studentu skaita izmaiņas. Dekāns iepazīstināja arī ar akadēmiskā personāla publicēšanās aktivitāti laika periodā no 2016. līdz 2019. gadam.

LU Rektors Indriķis Muižnieks klātesošos iepazīstināja LU Akadēmiskā centra attīstības gaitu – gan jau veiktajiem darbiem attiecībā uz Dabas māju un Zinātnes māju, gan arī par turpmākajiem attīstības plāniem, lai koncentrētu LU fakultātes un institūtus Torņakalnā.

Šogad seminārā bija uzaicināti piedalīties arī LU Zinātnes departamenta pārstāvji, lai iepazīstinātu klātesošos ar projektu aktivitātēm universitātē. Zinātnes departamenta direktora vietniece Evija Rūsīte sniedza skaidrojumu par kārtību kādā LU notiek dažādu projektu pieteikumu iesniegšana un projektu realizācija pēc apstiprināšanas. Zinātnes departamenta projekta vadītāja Ligita Liepiņa iepazīstināja ar ERAF 1.1.1.5. aktivitātes projektu par starptautisku konferenču organizēšana, komandējumi uz konferencēm un brokeru pasākumiem, H2020 un ERANET projektu rakstīšana.

Turpinājumā dekāns Didzis Elferts informēja dalībniekus par studiju kursu un studiju programmu aptaujas anketu rezultātiem gan Bioloģijas bakalaura, gan maģistra programmās. Kopumā studenti gan studiju kursus, gan pasniedzējus novērtē ļoti augsti, tomēr ir identificēti arī atsevišķi jautājumi, kuros būtu veicami uzlabojumi.

Semināra noslēgumā Rebeka Šķērstiņa un Artis Galvanovskis klātesošos  iepazīstināja  ar Jauno Biologu skolas (JBS) aktivitātēm iepriekšējā akadēmiskajā gadā un plānotajām nodarbībām šajā gadā. Skolēnu interese par JBS nodarbībām ir noturīga un šo nodarbību laikā skolēniem vairumā gadījumā rodas padziļināta interese par bioloģiju.

Ikgadējais BF Akadēmiskais seminārs notiek kopš 2004. gada un kalpo ne tikai par veidu kā gūt informāciju par fakultātei aktuāliem jautājumiem, bet arī saliedē biologu pulku un motivē darbiniekus un studentus tik pat aktīvi darboties arī visā nākamajā akadēmiskajā gadā.

Dalīties