Ainārs Auniņš


Bioloģijas fakultāte
Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra
Fakultātes katedras vadītājs
Asociētais profesors

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 510. telpa
Tālrunis: 67033926

E-pasts: ainars.aunins@lu.lv