Jānis Ozoliņš


Bioloģijas fakultāte
Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra
Pasniedzējs (Dr.)

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 513. telpa

E-pasts: janis.ozolins@lu.lv