Patrīcija Spalve


Bioloģijas fakultāte
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra
Vecākais laborants

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 504. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: patricija.spalve@lu.lv

Prombūtne: 01.06.2020 - 25.06.2020