Jānis Kloviņš


Bioloģijas fakultāte
Molekulārās bioloģijas katedra
Profesors

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 560. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: janis.klovins@lu.lv

Prombūtne: 12.07.2021 - 03.09.2021