Astra Jēkabsone


Bioloģijas fakultāte
Augu fizioloģijas katedra
Vecākais laborants

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 519. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: astra.jekabsone@lu.lv