Līva Purmale


Bioloģijas fakultāte
Augu fizioloģijas katedra
Pētnieka p.i.

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 518. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: liva.purmale@lu.lv