Didzis Tjarve


Bioloģijas fakultāte
Botānikas un ekoloģijas katedra
Pētnieks (Dr.)
Docents

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 559. telpa
Tālrunis: 67033927

E-pasts: didzis.tjarve@lu.lv

Prombūtne: 02.02.2021 - 15.02.2021