Zaiga Petriņa


Bioloģijas fakultāte
Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija
Zinātniskais asistents

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 528. telpa
Tālrunis: 67033925

E-pasts: zaiga.petrina@lu.lv

Prombūtne: 02.08.2021 - 29.08.2021