Dora Livkiša


Bioloģijas fakultāte
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra
Zinātniskā asistenta p.i.

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 541. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: dora.livkisa@lu.lv